Ung man sitter på en bänk framför en kyrka.
Foto: Lotta Person

HALLÅ DÄR... Axel Göthberg, som gått utbildningen Kyrkorådsordförande - att växa i roll och uppdrag

VARFÖR VALDE DU att gå utbildningen  Kyrkorådsordförande?
– Min kyrkoherde tipsade mig, och vi gick den tillsammans med vice ordförande. Utbildningen kändes överblickbar och anpassad till 2022.  

Hur har utbildningen bidragit till att utveckla dig i din roll och i ditt uppdrag?
– Den pekade bland annat på vikten av tydliga ramar för uppdraget, om vikten av att alla beslut protokollförs, om hur man kan styra och utveckla verksamheten genom budget, skillnaden mellan styrning och ledning. Vidare förtydligade den exempelvis att kyrkorådet är kyrkoherdens arbetsgivare men att det inte betyder att rådet kan besluta hur kyrkoherden ska fullfölja sitt uppdrag. Kyrkoordningen poängterar att kyrkoher-deoch kyrkoråd har delat ansvar för den grundläggande uppgiften - det gav utbildningen mig en ännu större insikt om. mig en ännu större insikt om. 

– Alla beslut behöver heller inte fattas genom konsensus –konsensus kan inte alltid vara målet – utan förmågan att fatta beslut över huvud taget för att kunna driva en verksamhet framåt är det väsentliga. 70 procents stöd kan räcka.  

Vad säger du till en person som kanske tvekar att gå utbildningen?
– Att vara ordförande förpliktigar och är inget man utför ”med vänsterhanden”. Vi måste ha respekt för den makt som kyrkorådet faktiskt har som arbets- givare, samtidigt som det utgör ett fritidsuppdrag.  Så satsa den tid du behöver. Utbildningen har ett användarvänligt gränssnitt med en bra mix mellan reflektion, film, fördjupning och seminarier där man kan ställa frågor.  

Text: Lotta Person

Lidingö församling har cirka 30 000 medlemmar och ett femtiotal medarbetare. Församlingen utgör en ö i Stockholms stift. 

 

Annat som kan intressera!

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Presskort, penna och block.

Medlemstidningen Ducatus finns även på webben!

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet. Ingår i medlemsavgiften till Skao.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!