Försäkringskassan: Förebygg ohälsa - sök bidrag!

Försäkringskassan kan ge arbetsgivare ett arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd, för att i ett tidigt skede få extern hjälpt för att förebygga och förkorta sjukskrivningar vid exempelvis riskbruk eller skadligt bruk.

Det är viktigt att uppmärksamma i tid om en medarbetare inte mår bra, för att undvika långvarig sjukfrånvaro. Det betonar Rebecca Kolga, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan:
– Om en anställd har en upprepad korttidsfrånvaro och arbetsgivaren är osäker på vad det beror på råder vi att ha ett samtal med medarbetaren.

För att utreda ohälsan och planera åtgärder kan arbetsgivaren anlita en företagshälsovård eller annan aktör som Försäkringskassan godkänt som anordnare. Åtgärderna kan till exempel handla om samtalsstöd under en period, en anpassning av arbetsuppgifterna eller arbetsplatsen.
– Arbetsgivaren är skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete senast dag 30 om medarbetaren förväntas vara sjukskriven i mer än 60 dagar, säger Rebecca Kolga.

NÄR ÅTGÄRDERNA ÄR genomförda kan arbetsgivaren få tillbaka hälften av kostnader-na av Försäkringskassan. Bidraget är på högst 10 000 kronor per anställd och år. Sammanlagt kan en arbetsgivare får 200 000 kronor per år.
Försäkringskassan ger inte bidrag för medicinsk eller annan behandling, som exem-pelvis besök hos sjukgymnast. För behandling kan arbetsgivaren ansöka bidrag via en sjukförsäkring, som AGS-KL.

Text: Nils Sundström

Annat som kan intressera!

en rullstolsburen person sitter vid sin dator.

Rehabiliteringsstöd från AGS-KL

Som arbetsgivare kan du få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden när någon anställd genomgår arbetslivsinriktad rehabilitering för psykiska eller fysiska besvär.

Kvinna i mörk polo tittar in i kameran och ler.

Förebygga ohälsa - och möjliggöra återgång: Dubbelt ansvar för arbetsgivare

Riskbruk och skadligt bruk klassas som sjukdom, likt vilken sjukdom som helst Det förtydligar Sara Strandberg, arbetsmiljöexpert på Skao.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!