Styrelseklubba på vit bordskiva. Händer som vilar mot bordsskivan i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson

Kyrkorådet som styrelse

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat.

Kyrkoordningen anger att kyrkorådet är styrelse i pastorat och i församling som inte ingår i ett pastorat. Det betyder att kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

I kyrkoordningens bestämmelser om kyrkorådets uppgifter finns både sådant som känns igen från styrelser i övrigt och sådant som är specifikt för Svenska kyrkan. Exempelvis ska kyrkorådet fastställa en arbetsordning för sitt arbete.

Styrelsen företräder församlingen/pastoratet som juridisk person och har därför ansvar att förvaltningen sköts i enlighet med de krav som samhället ställer genom lagar och förordningar.

För att församlingens/pastoratets verksamhet ska fungera väl måste ansvarsfördelningen mellan kyrkorådet och de anställda vara tydlig. Det är också en av de viktigaste faktorerna för en god arbetsmiljö i verksamheten. Ansvarsfördelningen mellan kyrkoråd och kyrkoherde regleras dels i kyrkoordningen och dels genom delegation.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete, bland annat genom processinriktat stöd.

Ett hoprullat dokument där ordet Arbetsordning går att läsa.

Arbetsordningar

Alla verkställande organ på alla nivåer i Svenska kyrkan ska fastställa en arbetsordning för sitt arbete. Det beslöt kyrkomötet 2011.

närbild på ett dokument med texten Delegation

Delegation

Att delegera innebär att föra över uppgifter, befogenheter och beslutsrätt till någon annan. Det bör dokumenteras i en delegationsordning eller genom delegationsbeslut.

En man och en kvinna sätter upp post itlappar på en vägg.

Processinriktat stöd för styrelsearbete

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation bistår kyrkoråd i arbetet med att utveckla och förbättra sitt styrelsearbete. Detta sker genom ett processinriktat arbetssätt.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.