Foto: Magnus Aronson

Råd för att förebygga kränkande särbehandling

Närmare var femte svensk utsätts för kränkande särbehandling på jobbet. Vad kan den som är chef göra för att förebygga kränkningar och hur kan hen agera när de förekommer? Arbetsgivarorganisationens arbetsmiljöspecialist Sara Strandberg ger tips och råd.

Medarbetare kan utsättas för olika former av kränkande särbehandling: kränkning, mobbning, trakasserier och utfrysning. Enligt flera undersökningar drabbar det varje år cirka 20 procent av den arbetande befolkningen.
Viktigaste sättet att minska antalet kränkningar är att arbeta förebyggande. Grunden för det är ett bra och tillitsfullt samarbetsklimat som bygger på tydlighet och ordning.
– Det måste finnas en policy och en värdegrund som väldigt tydligt talar om vad som är kränkande särbehandling och att det inte är tillåtet, men det som står i dokumenten måste förstås också tillämpas för att vara trovärdigt, säger Sara  
Strandberg.

  • VIKTIGT ÄR OCKSÅ att chefer får möjlighet att utbilda sig och har tillräckliga kunskaper om hur arbetsmiljön är på arbetsplatsen, liksom hög medvetenhet och delaktighet  hos övriga medarbetare och ett gott samarbete med skyddsombud och fack.
    – För att hålla arbetet levande behöver det diskuteras på olika typer av arbetsplatsträffar och personalutvecklingssamtal, säger Sara Strandberg.
    Juridiskt omfattas arbetet av arbetsmiljölagen, föreskriften organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) från Arbetsmiljöverket samt diskrimineringslagen. I AFS 2015:4 står bland annat vilka rutiner som måste finnas för att hantera kränkande särbehandling:
    Vem som tar emot information om att kränkande särbehandling förekommer.
  • Vad som sker med informationen.
  • Vad mottagaren ska göra.
  • Hur och var de utsatta snabbt kan få hjälp.

Ett verktyg som arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan använda i sitt arbetsmiljöarbete är den webbaserade enkätundersökningen Akka. Med frågor som är anpassade efter Svenska kyrkans verksamhet ger resultaten en bra ögonblicksbild att utgå från.
– Man får en indikation på hur arbetsmiljön är just nu och vilka  områden man behöver arbeta med. En annan bra sak med Akka är att det också finns en arbetsgång för hur man kan följa upp resultaten, säger Sara Strandberg.

Annat som kan intressera!

Kränkande särbehandling

Kränkande särbehandling definieras som handlingar som riktas mot en eller flera arbetstagare på ett kränkande sätt och som kan leda till ohälsa eller att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.

Exempel på samtalsunderlag om arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Gävle pastorat har arbetat fram ett samtalsmaterial som rör arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

två par händer på ett bord. en håller i en kaffekopp.

Så ska chefen agera när medarbetare känner sig kränkt

När övergår kritik på jobbet till kränkning? Och vad ska chefen göra är konflikter uppstår? Chefsutbildarna Georg Frick och Sofia Norberg berättar hur du som chef kan ta tag i svåra situationer.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!