Man med prästskjorta mot grön bakgrund
Foto: Privat

Anders Berglund om Kyrkoherde idag

Fem frågor om vad utbildningen betytt för honom och för hans ledarskap.

Vad önskade du utveckla vad gäller just ditt ledarskap?

Som ny kyrkoherde fanns det tusen uppgifter som skulle göras, helst igår. Jag hade en del erfarenhet och kunskap med mig in i tjänsten men behövde stanna upp och tänka till. Det jag inte tittar efter kommer jag inte se, det jag inte vet finns kommer jag inte att fråga efter - jag kunde bli ett dåligt uppdaterat blindstyre med gasen i botten på en väg utan tänkt mål.
Mitt val att gå utbildningen Kyrkoherde idag handlade om att möta kollegor i liknande situationer att växa med, att få uppdaterad kunskap, inspiration och metodkännedom, och om att bygga nätverk. 

I utbildningen ingår att fundera över kyrkoherdens roll i relation till kyrkorådet. Vilka frågor samtalade ni om, ordförande och du?

Under utbildningen pratade vi mycket om våra, kyrkorådets och medarbetarnas olika roller. 
Innan jag började min tjänst gjorde vi om delegationsordningen och tydliggjorde vem och vilka som bär ansvar för vad. Jag arbetar med en driftig kyrkorådsordförande med mycket stort kunnande. Hon är en tillgång för mig som kyrkoherde, men driftighet kan ha sin baksida – om hon, eller jag, blir en auktoritet som går utanför våra ansvarsområden i styrning och i den demokratiska processen. Att respektera varandras och kyrkorådets ansvarsområden gör att vi i vardagen kan stötta utan att stöta oss mot varandra. Och vi upplever att vi också gör det - vi som kyrkorådsordförande och kyrkoherde pratar ofta och informerar varandra, frågar efter den andres åsikter och tankar, och frågor och ärenden ventileras i kyrkorådet innan de tar sina beslut. Och sedan respekterar vi de beslut som tagits, vare sig vi gillar dem eller inte.

Nämn en ny, kanske lite oväntad insikt som programmet gav dig.

Den kanske mest oväntade insikten var nog att få förstå systemet för konteringar bättre – det var ett ämne jag var orienterad i men fördjupningen har gett mig ett annat instrument än jag sett tidigare. Nu ser jag behovet av att förenkla vår kontoplan för att lösgöra mer kreativitet under ansvar för de som arbetar i verksamheterna. Vårt nuvarande är nog mer stjälp än hjälp…

Beskriv gärna något verktyg som du fått med dig och som varit hjälpsamt i din roll som chef och ledare.

Ett verktyg, bland flera andra som jag upplevt varit hjälpsamt, är konflikthantering. Det är svårt att få facit på det som inte hänt, vi är förskonade från djupare konflikter här, men det har hjälpt mig att arbeta med känsliga beslut. Jag upplever att jag kan ta konflikter, men konflikter har i sig inget mervärde, det är konstruktivt att kunna mota Olle i grind.

Annat du vill tillägga.

Mer kunskap ger större trygghet och öppnar för fler alternativ att arbeta med.
Mer kunskap gör att jag ser fler möjliga fallgropar, förhoppningsvis med framförhållning.
 
För mig har nog det viktigaste varit gemenskapen med andra som också arbetar som mer eller mindre ny kyrkoherde i församling/pastorat. Allas situationer är olika med unika problem och styrkor. Det är det vi har gemensamt – vi har att finna lösningar och möjligheter som fungerar i just vårt unika sammanhang. Det finns få patentlösningar men mycket användbar erfarenhet.

Berättat för Lotta Person

Annat som kan intressera!

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Presskort, penna och block.

Medlemstidningen Ducatus finns även på webben!

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet. Ingår i medlemsavgiften till Skao.

Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.