Två personer planerar en buske med både gröna och gula blad.
Foto: Magnus Liam Karlsson

Det här innebär en aspirantanställning 

Den som gör ett praktikår inom Svenska kyrkan genom Ung resurs anställs under den nya anställningsformen aspirantanställning, som finns med i Avtal 23. Skao:s arbetsrättsjurist P G Forsberg reder ut vad som gäller

Foto: Börje Svensson

Innan Avtal 23 fanns inga tydliga regler för praktikanter inom Svenska kyrkan. Varje församling bestämde själva lön och om de skulle ha en handledare. I och med Avtal 23 har Svenska kyrkan fått anställningsformen Aspirantanställning, där allt från arbetstid till lön och semester finns reglerad.  
– Alla ska veta vad som gäller. Inte bara när det kommer till arvode. Genom att formalisera det här vet båda parter vad de kan förvänta sig, säger P G Forsberg, arbetsrättsjurist på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Aspirantanställningen får som längst vara i 11 månader och är en blandning mellan praktiskt arbete och utbildning. I dagsläget handlar utbildningsbiten om 20 kursdygn över fyra veckor som praktikanten går på Helsjöns folkhögskola eller Älvsby folkhögskola. Det finns möjlighet att delta på distans i utbildningen. På arbetsplatsen ska den anställda ha en handledare. 
– Det är viktigt att de här praktikanterna får vettiga arbetsuppgifter. Bakgrunden till att vi tagit fram den här anställningsformen är att föda intresset att söka sig till ett arbete inom Svenska kyrkan, säger P G Forsberg. 

Lönen är tänkt att ligga ungefär som det belopp som praktikanten kan få från CSN vid högskolestudier. 18 % av ett prisbasbelopp ligger den på, vilket 2024 motsvarar 10 314 kronor. Utöver det kommer anställningen med en bostadsförmån, församlingen löser bostad för den anställde, för att det ska bli enkelt för praktikanterna att tacka ja och flytta till församlingen. Om den anställde bor i eget boende eller hos föräldrar utgår en viss ersättning. 
– Rekommendationen för lönen ska ses som en bottenplatta. Församlingarna har möjlighet att erbjuda en högre ersättning. Lönen ligger något under studiemedlet, men praktikanterna behöver då inte köpa kurslitteratur och har bostaden fixad, säger P G Forsberg. 
En Aspirantanställning innebär också att den anställde är försäkrad, att pensionsersättning betalas in och att de har rätt till semester. Personer som är anställda inom Ung resurs omfattas av Aspirantanställningen, men det går även att applicera på andra som vill göra praktik inom Svenska kyrkan. 
– Det behöver inte heller vara att de är intresserade av våra profilyrken, utan skulle lika gärna kunna vara någon som vill jobba som HR-specialist och pluggar till det. Målet är att visa möjligheterna med att jobba inom kyrkan, säger P G Forsberg.  

Text: Rickard Halling Lindholm  

Annat som kan intressera!

kvinna med långt hår och lugg tittar in i kameran.

Praktikår ger möjlighet till informellt lärande 

Ung resurs är ett uppskattat initiativ för att flera unga ska få upp ögonen för Svenska kyrkan som arbetsgivare. Studier med arbete i församlingen och uppgifterna kan anpassas efter behov och individ.  – Jag hoppas att fler församlingar ska öppna upp och låta ungdomar ta plats, säger Cecilia Cedergren, nationell handläggare för Ung resurs. 

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!