Om oss

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en arbetsgivar- och serviceorganisation som med unik kunskap om Svenska kyrkans verksamhet och utifrån en tydlig värdegrund och en interaktiv och ömsesidig dialog bistår förtroendevalda och anställda i deras uppdrag genom att

  • sluta avtal, tolka och ge råd i kollektivavtals- och andra arbetsgivarfrågor
  • erbjuda utbildning, stöd, verktyg och metoder för Svenska kyrkans verksamhets-, förändrings- och utvecklingsarbete.

Medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är församlingar, samfälligheter och stift. Ombud för dessa arbetsgivare samlas till årliga arbetsgivarkonferenser i respektive stift. Vart fjärde år utser ombuden 65 ledamöter till fullmäktige, som är arbetsgivarorganisationens högsta beslutande organ och väljer styrelse.

 

stadgar

Stadgar för Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation (pdf)
Antagna den 11 november 2009, reviderade den 8 november 2017

arbetsgivarorganisationens verksamhetsberättelse

2020 års verksamhetsberättelse och ekonomiska rapport

2019 års verksamhetsberättelse

2018 års verksamhetsberättelse

2017 års verksamhetsberättelse

2016 års verksamhetsberättelse. 

 

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Vattugatan 17
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Karta att skriva ut