Foto: Magnus Aronson

Svåra medarbetarsamtal

De flesta chefer med personalansvar hamnar förr eller senare i samtal med medarbetare som upplevs besvärliga. Att hantera dessa samtal är viktigt! I utbildningen ”Svåra medarbetarsamtal” lär du dig mer om och tränar på svåra medarbetarsamtal under trygga former tillsammans andra chefer i Svenska kyrkan.

Hör Anna-Lena Enström, utbildningsledare för ”Svåra medarbetarsamtal” berätta helt kort om utbildningen!

Utbildningen ger dig en översikt över samtalets olika beståndsdelar, förberedelser och feedback. Du får möjlighet att träna på samtal, något som du haft tidigare eller något som du har framför dig, i en liten grupp. 

Framgångsfaktorer för dig som går utbildningen är att du är öppen för att träna samtal, dela med dig, ta emot och ge feedback. 

Exempel på besvärliga eller svåra samtal kan vara: 
- en medarbetare som inte levererat enligt anställningsavtalet, som kanske inte gör det den ska eller missköter sig.
- att någon ska få ”ringa” löneförhöjning.
- omplaceringar eller andra förändringar.

Innehåll

·       Teori om samtalets olika delar

·       Försvarsmekanismer

·       Praktisk hantering av ”Det svåraste med samtalet just nu för dig”

·       Feedbackmodell inför övningen

·       Rollspel

Målgrupp

 
Utbildningen vänder sig till dig som har personalansvar. Du kan vara antingen ny chef eller chef med lång erfarenhet.

Det viktiga är att du är öppen för att träna samtal, dela med dig, ta emot och ge feedback. 


Vad du lär dig


Utbildningen ger dig en översikt över samtalets olika beståndsdelar, förberedelse mm. Sedan får du möjlighet att träna samtal, något som du haft tidigare eller något som du har framför dig. Du kommer ha rollen både som chef, som medarbetare och som observatör.

Utbildningen ges vid separata tillfällen för chefer och HR-personer!

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen!
Klicka på länken nedan för nästa utbildningstillfälle.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.

Annat som kan intressera!

två män sitter utomhus och pratar.

Vi behöver träna på att prata om det som skaver

Gävle församling har tagit fram ett arbetsmaterial kring samtalsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier som alla anställda ska arbeta med minst två gånger per år. – Ett sätt att jobba systematiskt med frågor som annars kan vara svåra att ta upp, säger Martin Johansson.

Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

Teckning av visselpipa.

Trygghet i arbetslaget är centralt för att lyfta svåra frågor

Våga fråga medarbetarna om kritik, lyssna för att säkerställa att du har förstått vad det handlar om, följ upp och återkoppla. Enkelt i teorin men svårare i praktiken för att skapa ett öppet samtalsklimat, konstaterar Pernilla Lennström, HR-chef i Lunds pastorat.