Kvinna med glasögon och randig tröja.
Foto: Privat

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

– När jag började 2018 fanns i organisationen en önskan efter en kontinuitet vad gällde medarbetarundersökningar, i samarbete med en pålitlig partner och med frågor relevanta för kyrkans verksamhet.

Kvinna med glasögon och randig tröja.
-Jag ser Akka som en temperaturmätare på arbetsmiljön, den ersätter absolut inte det långsiktiga arbetsmiljöarbetet. Det säger Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling. Foto: Privat

– Genom nyhetsbrevet Observera arbetsgivare hörde jag talas om medarbetarundersökningen Akka, och det väckte min nyfikenhet. Jag fick namn på en församling här i norr som hade erfarenhet av Akka och gjorde, tillsammans med ett att våra skyddsombud, studiebesök hos dem. De kunde berätta hur de tänkte och tryckte på något som även jag finner oerhört viktigt för att lyckas – att alla förstår hur den egna organisationen är uppbyggd – det ska inte råda något tvivel om vilken grupp var och en tillhör.

Hur såg tidschemat ut förra året, 2021, när ni deltog för andra gången?

  • Vi började informera om undersökningen ca fyra månader i förväg. Det är bra att berätta om den redan före semestrarna.
  • Domprosten såg till att avsätta tid i allas kalendrar så att alla verkligen kunde ta sig tid att svara ordentligt.
  • Vid ett webbinarium gick vi igenom hur anställda skulle tänka kring exempelvis vilket arbetslag var och en tillhör (en anställd kan i praktiken tillhöra flera arbetslag beroende på hur organisationen ser ut). Vi förtydligade hur vi ska tänka kring begrepp som används i undersökningen. Vem utgör exempelvis ”högsta ledning” på vår arbetsplats?
  • Resultatet presterades i storkollegium, med alla anställda närvarande. Därefter fortsatte chefer och ledare att gå igenom resultatet i sina egna grupper.
  • Sedan bokade närmaste chef/ledare in ytterligare möten där personal arbetade vidare med att identifiera vad som fungerar bra och ska vidmakthållas, och vad som behöver utvecklas.
  • På den årliga arbetsmiljödagen följer sedan chefer, verksamhetsledare, , domprost och HR upp arbetet med arbetsmiljön där Akka ingår som en naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 
  • Resultatet presenterades även på församlingens skyddskommittémöte och och kyrkoråd.

Något medskick till arbetsgivare nyfikna på Akka? 

– Vissa frågor ger möjlighet till fritextsvar. Jag rekommenderar andra att tänka tillsammans runt detta, kanske i en arbetsledarträff. Gå igenom dem ihop, och upprätta en handlingsplan för tankar och synpunkter som ni bedömer som aktuella och relevanta.

– Alla måste vara med på tåget om en medarbetarundersökning ska lyckas. Det får inte uppfattas som HR-funktionens ”påhitt”. I vårt fall var det betydelsefullt att vår domprost avsatte tid i allas kalendrar. Det signalerade att vars och ens svar var viktigt.

Text: Lotta Person

Intresserad av att läsa/lära mer?

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

En uppslagen skrift från Arbetsmiljöverket med markerad rubrik där det står Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

När du som arbetsgivare ska arbeta med arbetsmiljön behöver du göra detta systematiskt och planerat. Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete består av ett antal aktiviteter samt förutsättningar för dessa aktiviteter.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.