Man med ljus skjorta och mörk kavaj tittar in i kameran.
Foto: Juliana Wiklund

–Hej Peter Munck af Rosenschöld, hur ser du på tillgången till logopeder inom företagshälsovården?  

–Intressant fråga! De senaste åren har vi lärt oss mycket om vikten av psykisk hälsa för att vi ska kunna prestera på arbetet. När det gäller röstergonomi så skulle jag säga att denna fråga ligger i sin linda, eftersom den inte traditionellt sätt har ingått i begreppet fysisk arbetsmiljö.  

 

–Till skillnad från traditionell vård, så är företagshälsovården en efterfrågestyrd verksamhet. Det innebär att den dag fler arbetsgivare inom exempelvis Svenska kyrkan, där många har rösten som ett dagligt arbetsredskap, ser röstergonomi som en viktig och naturlig del av det systematiska arbetsmiljöarbetet och lägger in det i sin upphandling så kommer företagshälsovården att erbjuda detta.  

 

Man med ljus skjorta och mörk kavaj sitter lutad mot en stolsrygg.
Foto: Juliana Wiklund

–I och med att allt fler på svensk arbetsmarknad i vid mening kan betraktas som tjänstemän, så menar jag att arbetsmarknadens parter har ett stort ansvar i att börja belysa frågor som rör röst men även syn och hörsel.  

Text: Lotta Person

Annat som kan intressera!

En person vid en diskbänk sätter på sig tunna plasthandskar.

Arbetsmiljön inom församlingsverksamheten

Arbetsgivarens ansvar att anställda inte blir sjuka eller skadade

Ett bord med papper, en ordförandeklubba och en psalmbok.  Flera personers händer syns runt bordet.

Kyrkorådets arbetsmiljöansvar (utbildning)

Kyrkorådet har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen. Under utbildningen reder vi ut vad det innebär och identifierar de viktigaste frågorna för att säkerställa en bra arbetsmiljö. Vi går också igenom gränsdragningen mellan kyrkorådets och kyrkoherdens arbetsmiljöuppgifter

Teckning över kvinna som sitter på en liten stol och håller för öronen.

Från blöjbyten till buller och stress

Buller, smitta, tunga lyft och samvetsstress – det är några av utmaningarna som kan förekomma i förskolemiljön. Så här kan ni jobba förebyggande.