Ett utbildningsrum speglas i en teveskärm.
Foto: Magnus Aronson

75 år: Utbildningsverksamheten

Arbetsgivarorganisationens utbildningsutbud har genom åren varierat och anpassats utifrån de uppdrag och ansvarsområden organisationen haft.

Ledstjärnan har varit och är att erbjuda utbildningar och utvecklingsinsatser som medlemmarna efterfrågar i rollen  som arbetsgivare. Verksamheten ger inte bara möjlighet till kompetensutveckling utan möjliggör också värdefulla relationer mellan arbetsgivarorganisationen och medlemmarna.

Utbildningar och program behöver ständigt utvecklas och förnyas för att möta arbets- givarnas behov och efterfrågan. De senaste 15-20 åren har utbildningsutbudet alltmer specialiserats inom arbetsmiljö- och arbetsgivarfrågor. 

Redan år 1996 startade utbildningen Chef och ledare - en tvåårig utbildning som fort- farande erbjuds och där en ny utbildningsomgång startar varje år. Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka är ytterligare en utbildning som genomförts  
i många år och som introducerades för första gången 2005.

En stor satsning på e-lärande och digitala utbildningar som komplement till de fysiska kurstillfällena är fokusområden nu och i framtiden. 

Avtalsböcker i olika färger i en hög.

75 år på 7,5 minuter

Från centralstationen i Hallsberg 1945 till en modern arbetsgivarorganisation.

Vd Birgitta Ödmark lutar sig mot staket utanför porten till Vattugatan.

75 år: Från intresse- till arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är en medlemsorganisation.  Medlemmarnas behov avgör ytterst vilken verksamhet som ska bedrivas.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Gammal lagbok och ny lagbok i hög. Kyrkoordningen lutar sig emot högen.

Vad arbetsgivaren behöver veta

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan har du ett viktigt uppdrag. Här kan du läsa mer om de frågor du behöver känna till.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!