Fötter och ben på personer som vänder sig bort från betraktaren/betraktarna.
Foto: Magnus Aronson

Kränkande särbehandling och konflikter

Det här är en utbildning om att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Den sociala arbetsmiljön handlar om samspelet mellan människor i arbetslivet.  Det här är en utbildning där du får fördjupade kunskaper om vad som är viktigt att göra för att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Innehåll

 • Vad är en kränkande särbehandling?
 • Vad är en konflikt?
 • Arbetsgivarens ansvar vid kränkande särbehandling och trakasserier
 • I vilka situationer kan kränkande särbehandling uppstå
 • Teorier kring konflikter och hantering av konflikter
 • Vilka åtgärder är arbetsgivaren skyldig att vidta
 • Policy och handlingsplan i praktiken
 • Arbetsrättsliga konsekvenser för arbetsgivaren
 • Behov av externa utredare och experter
 • Hur kan man arbeta förebyggande med robusta samarbetsklimat.
 • Tillämpning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Målgrupp
Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal.
Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen

Vad du lär dig
Du lär dig arbeta förebyggande, upptäcka signaler på kränkande beteende och konflikter och att skapa robusta samarbetsklimat . Du får konkreta kunskaper hur du upprättar handlingsplaner och policys för området samt all nödvändig juridisk inblick i ansvar och skyldigheter för arbetsgivare.

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.