Teckning över trädgård där det lbåser.
Foto: Rebecca Elfast

Katrin: En person som inte gör sitt jobb påverkar hela arbetslaget

Som ny kyrkoherde möttes Katrin av en arbetsplats där några av medarbetarna hade specialförmåner som hon inte hört talas om tidigare. Det handlade om allt från betalning för privata resor till ob-tillägg för helgjobb med tveksam koppling till aktuell tjänst.

– För mig är det viktigt med transparens och lika villkor, så det första jag gjorde var att ta bort alla förmåner. Det berättar Katrin, som valt att vara helt anonym. I enskilda samtal med alla berörda förklarade jag motiven till detta, vilket accepterades av de flesta, men en person svarade med konfrontation och sa att ”det ska vi nog bli två om”. Hens inställning till såväl församlingen som det egna arbetet var chockerande för mig och jag insåg att det fanns mycket som legat och grott här utan att någon tagit tag i det tidigare, säger Katrin.

MEDARBETAREN I FRÅGA hade varit anställd i många år, men det visade sig att hen under lång tid hade dragit iväg och skapat sin egen agenda.
– Personen utförde inte sitt eget arbete, utan lade över arbetsuppgifter på en annan person. Det var på sikt inte hållbart, vilket jag tog upp i samtal två med medarbetaren. Hen blev arg och besviken, men jag uppfattade ändå att budskapet gick fram och att mötet inte alls slutade i samma hotfulla ton som det första, säger Katrin.

Därför kom det som en nedslående överraskning när medarbetaren efter semestern, som följde kort inpå det andra samtalet, inte kom tillbaka i tjänst utan blev sjukskriven.

– I stället fick jag ta emot anklagelser om att ha mobbat den här medarbetaren och i det läget ringde jag Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations rådgivare. Det blev början på en lång formell process, som pågick parallellt med att det kom såväl hot mot mig och min familj som kränkande påståenden om hur dålig, ful och urusel jag var som chef.
–Dessutom tyngdes ärendet av ageranden från medarbetarens närstående vilket krävde juridiska avvägningar, säger Katrin.

SAMMANTAGET INNEBAR DET här både oro i arbetslaget och ökad arbetsbelastning för såväl expeditionspersonal som kyrkoherde.
– På ett sätt är jag glad att jag var ny på tjänsten och därför hade en mentor som kunde finnas tillhands två gånger i veckan för stödjande samtal. Jag hade också stor hjälp av arbetsgivarorganisationen och gjorde så småningom upp ett system för mig själv att avsätta max en timme om dagen för detta extremt krävande personalärende. Det fanns över 20 andra anställda och en hel församling som också behövde få sin tid, poängterar Katrin.

Lärdomar från Katrin

Stå inte ensam när det drar ihop sig till något som går utöver det vardagliga ledarskapet.

Tänk över konsekvenserna av att inte agera mot misskötsamhet. 

Du blir själv hjälpt av att kunna gå tillbaka och se vad som sagts och gjorts, men detär också otroligt viktigt om någon ska ta över det arbete du själv påbörjat men inte hunnit avsluta. 

De till en början korrigerande och stödjande samtalen övergick med tiden allt mer till formella möten där både arbetsgivarorganisationens rådgivare och facklig representant deltog. Nästan ett år efter Katrins första samtal med medarbetaren slutade processen med att anställningen upphörde i en ekonomisk överenskommelse.
– Problemen började långt innan jag kom in i bilden. Som chef är det viktigt att tidigt titta på konsekvenserna av att inte agera mot missförhållanden. Det finns så mycket sorgligt i det här som hade kunnat undvikas. En medarbetare som inte utför sitt arbete, hänvisar till en skada men vägrar få den utredd – det är tydliga tecken på en ohållbar situation. Och det påverkar hela arbetslaget, säger Katrin och konstaterar att det går att ändra på en osund arbetskultur, även om den har fått växa till sig under lång tid:
– Det kräver tålamod. Det är något jag verkligen lärt mig med perspektiv på den här händelsen.

De till en början korrigerande och stödjande samtalen övergick med tiden allt mer till formella möten där både arbetsgivarorganisationens rådgivare och facklig representant deltog.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju publicerades första gången i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2021. 

Annat som kan intressera!

En person sitter intill en datorskärm med en halvt uppslagen bok om arbetsrätt i handen.

Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Collage. Fotot tillvänster visar präst som läser ur arbetsmiljölagen, fotot till höger visar händer från två personer som samarbetar.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

Flera händer sträcker sig efter postit-lappar på ett bord.

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan

Ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång startar varje höst.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!