Foldrar och skrifter som hör till utbildningen att vara skyddskommitté.
Foto: Magnus Aronson

Att vara skyddskommitté

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper.

Framför allt behöver ni veta varför ni är med i kommittén, vad syftet är med arbetet och vad lagar och förordningar på området säger. Med den här utbildningen får ni en bra grund till ett viktigt och roligt kommittéarbete.

Innehåll

  • Vad är en skyddskommitté och hur kan en sådan arbeta?
  • Vad säger arbetsmiljölagen, arbetsmiljöförordningen och kyrkans personalpolitiska utvecklingsavtal om skyddskommittéer?
  • Vilka föreskrifter är viktiga för en skyddskommittés arbete?
  • Vad har de olika skyddsombuden för roller när det finns en skyddskommitté?
  • Vad innebär det att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka?
  • Vilka kan företräda arbetsgivaren i en skyddskommitté?
  • Vilka ska och bör ingå?

Målgrupp

Medlemmar i skyddskommitté som är chefer, HR-personal, skyddsombud, fackliga företrädare

Vad du lär dig

Den här kursdagen ger dig grundläggande kunskaper om skyddskommitténs roll i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Du får också en översikt över aktuell lagstiftning och föreskrifter inom området. Utbildningen ger dig de nödvändiga kunskaperna för att aktivt kunna delta i en skyddskommitté. ​

Tydligt, med bra frågemöjligheter. Mycket givande dag!

Björn Wiksten, kyrkoherde, Hudiksvallsbygdens församling

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här

Annat som kan intressera!

Illustration av pojke med visselpipa

Skärpt visselblåsarskydd ställer nya krav på arbetsgivare

I december 2021 träder en ny visselblåsarlag i kraft som innebär att alla arbetsgivare med 50 anställda eller fler måste inrätta interna rapporteringskanaler med möjlighet att slå larm om missförhållanden. Arbetsrättsexpert Erik Danhard reder ut vad som gäller.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

En man och en kvinna pratar med varandra. över deras huvuden pratbubblor med frågetecken respektiveutropstecken.

Facklig samverkan öppnar för kontinuerliga samtal

Genom gott samarbete med skyddsombud och arbetsplatsombud kan arbetsgivaren fångaupp frågor som skaver innan de växer till stora problem.

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.