En man och en kvinna pratar med varandra. över deras huvuden pratbubblor med frågetecken respektiveutropstecken.

Facklig samverkan öppnar för kontinuerliga samtal

Genom gott samarbete med skyddsombud och arbetsplatsombud kan arbetsgivaren fångaupp frågor som skaver innan de växer till stora problem.

FÖRUTOM FACKLIG SAMVERKAN med åtta-nio schemalagda träffar per år har Gävle församlings HR-avdelning kontinuerliga samtal med skyddsombud och arbetsplatsombud för de fackliga organisationerna.
– Jag brukar säga, ring hellre fackombudet en gång för mycket än en gång för lite.  Vi tycker inte alltid lika, men genom många goda samtal byggs förtroende och vi får ytterligare ett forum med ögon och öron i verksamheten som kan fånga upp saker vi som arbetsgivare kanske inte ser, säger HR-chef Martin Johansson.

Mikael Nordström, skyddsombud för hela Gävle församling och arbetsplatsombud för Kommunal, framhåller vikten av en HR-av-delning som är mottaglig för frågor och tar sig tid.

Man med glasögon lutar sig mot en vägg.
Foto: Alexander Lindström

– Facklig samverkan måste finnas, men det är mycket som händer mellan alla rutinmöten. Då måste det även finnas utrymme för spontana träffar. När man känner att man får tid hos HR går man inte bara dit med tunga ärenden, utan det kan vara små lätta frågor som går att lösa genom att surra i korridoren – innan de hinner växa till stora problem, säger Mikael Nordström som har jobbat i Gävle församling i 18 år.

Som skyddsombud har han bland annat drivit igenom en viktig förändring i upplägget av församlingens personalmöten och arbetsplatsträffar (APT).

I  DAG ÄR HAN FASTIGHETSSKÖTARE, men har också en bakgrund som krematorievakt-mästare, kyrkogårdsarbetare och kyrkvaktmästare. Därmed har han ett brett kontaktnät i församlingen, vilket är en stor tillgång  i rollen som skyddsombud.
– En utmaning kan vara att få medarbetare att våga ta upp problem. Det är något vi jobbat mycket med tillsammans med HR och det håller nu på att mynna ut i något bra. Jag rör mig mycket runt om på församlingens olika arbetsplatser och det senaste året har allt fler kommit till mig med frågor som vi drivit vidare. Vi är ändå runt 130 anställda och har genomgått stora organisatoriska förändringar, så det är klart det händer saker som påverkar arbetsklimatet, säger Mikael Nordström och framhåller att även coronapandemin ställt nya krav på risk- och konsekvensanalyser i olika verksamheter.
Som skyddsombud har han bland annat drivit igenom en viktig förändring i upplägget av församlingens personalmöten och arbetsplatsträffar (APT). Tidigare hamnade arbetsmiljö vanligen bland övriga frågor sist på dagordningen. Det innebar att det ofta blev ont om tid, vilket ledde till bristande uppföljning och att personalen upplevde att de inte fick gehör för sina synpunkter.

– Vi vill ju att kollegor ska prata om arbetsklimat, känslor och upplevelser på våra APT:er; då måste det vara tydligt. Efter beslut i samverkansgruppen står nu arbetsmiljö alltid högt upp på agendan vid dessa möten, säger Mikael Nordström.
Efter tre år som huvudskyddsombud har han som mål att fler ska gå i hans fotspår. Idag finns bara ett skyddsombud till som jobbar inom församlingens förskolor.
– Jag vill ha ett skyddsombud i varje ar-
betslag. Då blir det enklare att suga upp saker från arbetsplatserna. Det skulle underlätta mitt arbete och samarbetet med arbetsgivaren, säger Mikael Nordström.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 3/2021. 

Annat som kan intressera!

Foldrar och skrifter som hör till utbildningen att vara skyddskommitté.

Att vara skyddskommitté (utbildning)

För att en skyddskommitté ska kunna göra verklig nytta i organisationen krävs det att alla som ingår i den har vissa kunskaper.

Fötter och ben på personer som vänder sig bort från betraktaren/betraktarna.

Kränkande särbehandling och konflikter (utbildning)

Det här är en utbildning om att skapa ett robust samarbetsklimat, hur du ser signaler på mobbning/kränkande särbehandling och konflikter och vad du ska göra om det pågår kränkningar eller konflikter.

Kränkande särbehandling (inspelat webbinarium)

Webbinariet Kränkande särbehandling går igenom några av de viktigaste aspekterna för att förebygga och hantera kränkande särbehandling på en arbetsplats.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!