En ordförandeklubba på ett bord.
Foto: Magnus Aronson

Ducatus på webben om kyrkorådets styrelseuppdrag

Kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Här finner du artiklar om kyrkorådets styrelseuppdrag. Vissa har publicerats i tidigare nummer av den tryckta medlemstidninen Ducatus, andra publiceras exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad vill du att vi belyser vad gäller lönefrågor? Kontakta internredaktionen!

Annat som kan intressera!

papperstidningen Ducatus står uppställd på bord.

Medlemstidningen Ducatus

Medlemstidningen Ducatus erbjuder fördjupande läsning i aktuella arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, som ett komplement till den snabbare nyhetsförmedlingen på webb och i nyhetsbrev. Tidningen ingår i medlemsavgiften.

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Pris: 50 kr/st, artikelnummer 2042. Finns även att ladda ner kostnadsfritt.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer. Pris 50 kr, artikelnummer 2026. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!