En ordförandeklubba på ett bord.
Foto: Magnus Aronson

Ducatus på webben om kyrkorådets styrelseuppdrag

Kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Här finner du artiklar om kyrkorådets styrelseuppdrag. Vissa har publicerats i tidigare nummer av den tryckta medlemstidninen Ducatus, andra publiceras exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad vill du att vi belyser vad gäller lönefrågor? lotta.person@svenskakyrkan.se

Mer att läsa om att vara förtroendevald

Kyrkan har ett ansvar att lära ut!

Härnösands stift erbjuder alla anställda musiker att lekfullt lära barn att närma sig tangentinstrument. Hinner de inte under ordinarie tjänst kan de få bidrag. – Kyrkorgel är inte ett valbart instrument i skolan. Kompetensen finns i kyrkan och därför måste vi ta vårt ansvar att utbilda, säger Elisabeth Sundeman, stiftsmusiker i Härnösands stift.

Behovet av fler kyrkomusiker är jättestort!

Det går fler kyrkomusiker i pension än vad som utbildas. Till år 2030 beräknas 40 procent ha gått i pension och det krävs 700 nya för att ersätta dem. För att locka fler att satsa på yrket pågår en rad initiativ runt om i landet.

Säkerhetshjälmar på en hylla.

Om arbetstagarens ansvar för sin egen arbetsmiljö

Fråga: Kyrkogårdschefen i vårt pastorat har uppmärksammat att arbetsgivarens instruktioner inte alltid följs fullt ut vid gravgrävning. Vid gravhöljning och demontering av rasskydd har vissa brister förekommit, exempelvis att hjälm inte används. Vi undrar nu vilka krav och åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå efterlevnad i säkerhetsfrågorna.

Handslag mellan två personer.

Då kan det bli uppsägning

ARBETSRÄTT. Var dras gränsen för uppsägning på grund av ohälsa, när en medarbetare inte kan prestera på jobbet? Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren? Erik Danhard, advokat och arbetsrättsexpert förklarar vad som gäller.

kvinna med långt hår och lugg tittar in i kameran.

Praktikår ger möjlighet till informellt lärande 

Ung resurs är ett uppskattat initiativ för att flera unga ska få upp ögonen för Svenska kyrkan som arbetsgivare. Studier med arbete i församlingen och uppgifterna kan anpassas efter behov och individ.  – Jag hoppas att fler församlingar ska öppna upp och låta ungdomar ta plats, säger Cecilia Cedergren, nationell handläggare för Ung resurs. 

två kvinnor sitter i en lekpark på en förskola. Kvinnan till höger har prästskjorta.

Så berikar förskolan församlingen - och vice versa

Nära samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor, kyrkoherde och kyrkoråd är några av framgångsfaktorerna för att styra och leda en komplex verksamhet i enlighet med såväl skollag som kyrkoordning.

Person gräver urngrav. i förgrunden en skottkärra med jord.

Arbetsvolymmätning ger bra underlag för beslut

Arbetsvolymmätning är en lite undanskymd och samtidigt regelbundet efterfrågad tjänst bland Svenska kyrkans arbetsgivare. tjänsten ger beställaren ett användbart beslutsunderlag inför framtiden.

illustration över två kyrkor, likt ett pussel, med ett citat intill.

Använd resurserna på ett smart sätt - då blir vår röst tydligare

Domprost Stefan Hiller ser stora möjligheter med att samordna uppgifter och utnyttja resurser smartare för att tillsammans kunna skapa ekonomisk bärkraft - och därmed bättre förutsättningar att göra skillnad än var och en för sig.

Annat som kan intressera!

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!