En ordförandeklubba på ett bord.
Foto: Magnus Aronson

Ducatus på webben om kyrkorådets styrelseuppdrag

Kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Här finner du artiklar om kyrkorådets styrelseuppdrag. Vissa har publicerats i tidigare nummer av den tryckta medlemstidninen Ducatus, andra publiceras exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad vill du att vi belyser vad gäller lönefrågor? lotta.person@svenskakyrkan.se

Mer att läsa om att vara förtroendevald

två kvinnor sitter i en lekpark på en förskola. Kvinnan till höger har prästskjorta.

Så berikar förskolan församlingen - och vice versa

Nära samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor, kyrkoherde och kyrkoråd är några av framgångsfaktorerna för att styra och leda en komplex verksamhet i enlighet med såväl skollag som kyrkoordning.

Person gräver urngrav. i förgrunden en skottkärra med jord.

Arbetsvolymmätning ger bra underlag för beslut

Arbetsvolymmätning är en lite undanskymd och samtidigt regelbundet efterfrågad tjänst bland Svenska kyrkans arbetsgivare. tjänsten ger beställaren ett användbart beslutsunderlag inför framtiden.

illustration över två kyrkor, likt ett pussel, med ett citat intill.

Använd resurserna på ett smart sätt - då blir vår röst tydligare

Domprost Stefan Hiller ser stora möjligheter med att samordna uppgifter och utnyttja resurser smartare för att tillsammans kunna skapa ekonomisk bärkraft - och därmed bättre förutsättningar att göra skillnad än var och en för sig.

Undvik konfrontation och skapa en oenighetens gemenskap

Petter Karlsson, samordnare för Svenska kyrkans arbete mot våldsbejakande extremism, uppmanar arbetsgivare att skapa ett klimat där vi får tycka olika men där det finns tydliga regler för hur vi uttrycker oss och agerar.

Man, präst med glasögon sitter i en fåtölj vid ett bord.

Så mötte Högsbo extrema gruppers hat och hot

När Högsbo församling i Göteborg inför förra årets kyrkoval utsattes för en aggressiv kampanj regisserad av högerextrema Alternativ för Sverige ledde det till hot mot såväl förtroendevalda som personal.

Monica Molin, förtroendevald (S)

Kyrkorådsordförande i Lunds pastorat med 30 års erfarenhet som lokalt förtroendevald inom kyrka och kommun.

Man med glasögon, fluga, kort hår och kavaj.

Victor Backström, förtroendevald (POSK)

Fritidsledare, student och prästkandidat samt nyvald kyrkorådsordförande i Täby församling, ledamot i Stockholms stiftsstyrelse och i kyrkomötet.

Kvinna med ljus klädsel och glasögon samt axellångt hår.

Inga-Kerstin Eriksson, förtroendevald (KF)

Kyrkorådsordförande i Södra Sandby församling och kommunalråd i Lund.

Annat som kan intressera!

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!