Svart trappa med gula varningslister.
Foto: Nabil Farook Unsplash

Arbetsanpassning och rehabilitering

Utbildningen lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet, hur det går att arbeta förebyggande och vad som händer då arbetsgivaren gjort allt som går i ett rehabiliteringsarbete.

Kort presentation av utbildningen och av kursledaren

Arbetsanpassning och rehabilitering lär dig regelverket och vad som är viktigt att tänka på i det praktiska rehabiliteringsarbetet. Utbildningen tar också upp hur det går att arbeta förebyggande och vad som händer då arbetsgivaren gjort allt som går i ett rehabiliteringsarbete.

Innehåll

På varje arbetsplats ska det finnas rutiner och organisation för arbetet med arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Arbetslivsinriktad rehabilitering kan vara arbetsträning, ändrade arbetsuppgifter, anpassning av arbetsplatsen eller utbildning. Det är viktigt att ta hänsyn till varje arbetstagares förutsättningar genom att till exempel anpassa arbetsförhållandena. I första hand ska arbetsgivaren göra det i förebyggande syfte innan någon blir sjuk av fysiska eller psykiska orsaker.

 • Att arbetsanpassa och förebygga
 • Rehabiliteringskedjan, dess regelverk
 • Vilket ansvar har arbetsgivare för sjuka arbetstagare
 • Vilka skyldigheter har arbetsgivaren
 • Vilka krav kan ställas på den sjuka
 • Rutiner för rehabilitering och anpassning
 • Tecken och signaler på ohälsa
 • Att hantera och förebygga stressrelaterade sjukdomar
 • Vad ska arbetsgivaren särskilt tänka på vid missbruksproblem
 • Arbetsförmåga och arbetskrav
 • Vägran att delta i rehabilitering
 • Avslut av rehabilitering

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, HR-personal.
Vi ser gärna att arbetsgivar- och arbetstagarföreträdare deltar tillsammans i utbildningen.

Vad du lär dig

Efter utbildningen ska du

 • känna till grundläggande begrepp inom arbetslivsinriktad rehabilitering
 • ha kunskap om vilka lagar som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen
 • förstå begreppet arbetsförmåga
 • ha fått kunskaper i praktiskt rehabiliteringsarbete.

Bra med diskussioner kring deltagarnas funderingar.

Fredrik Lundberg Kyrkogårdschef, Luleå domkyrkoförsamling

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.