Arbetsmiljölagen och andra häften som rör arbetsmiljöfrågor.
Foto: Magnus Aronson

Ducatus på webben om arbetsmiljöfrågor

Arbetsmiljö och verksamhet hänger samman. Det är i verksamheten förutsättningarna för arbetsmiljön uppstår och arbetsmiljön påverkar hur verksamheten utförs.

Här återfinns  artiklar och reportage om arbetsmiljöfrågor olika aspekter. Vissa har  tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, andra är exklusivt skrivna för Ducatus på webben. 

Vad vill du själv läsa mer om? Berätta gärna för internredaktionen!

Annat som kan intressera!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!