CGK:s material för gravvårdssäkerhet

Centrala Gravvårdskommittén, CGK, har tagit fram riktlinjer för gravvårdssäkringsarbetet.

Församlingarna är skyldiga att se till att begravningsplatsen är en säker miljö, både för besökare och för anställda. Gravvårdar som är dåligt förankrade kan utgöra en fara och det har förekommit att människor skadats allvarligt av vältande gravstenar.

CGK, se mer information nedan,  rekommenderar att gravvårdar över 30 cm ska provtryckas vart femte år.

CGK: Huvudmannens och gravvårdsfirmans ansvar vid montering PDF

CGK: Montering och provning av gravvårdar för entreprenörer och privatpersoner PDF

CGK: Instruktion för provning av gravvårdssäkerhet PDF

CGK: Beräkningsmodell Göteborg - en vägledning PDF

I webbhandboken Vera, under fliken gravvårdssäkerhet, hittar du följande exceldokument att arbeta i: 

 1. Göteborgsmodellen pelare
 2. Göteborgsmodellen sten

Länk till webbhandboken Vera

Riktlinjer och arbetsformer för Centrala gravvårdskommitténs verksamhet

Centrala gravvårdskommittéen (CGK) informerar och arrangerar utbildning för Sveriges begravningshuvudmän och andra verksamma i branschen. Syftet är att främja god gravkultur och säkra gravanordningar. 

Kommittén

 • verkar för och vidareutvecklar god gravkultur
 • stödjer lokala traditioner inom kyrkogårdskulturen
 • arbetar för bevarande eller återanvändande av kulturhistoriskt värdefulla gravanordningar och miljöer inom begravningsplatsen
 • främjar utvecklingen av gravvårdsdesign, miljö och bestämmelser
 • ger rekommendationer och riktlinjer avseende service och underhåll av äldre gravvårdar,
 • utarbetar och rekommenderar monterings- och kontrollsystem för gravvårdar
 • informerar om gravvårdar och dess miljö.

För att förverkliga CGK:s ändamål och uppgifter ska kommittén

 • underlätta kontakter mellan leverantörer, kunder och huvudmän vid leverans av gravanordning
 • vara rådgivande organ
 • uppdatera anvisningar för säker montering och provning av gravanordningar
 • ta fram informationsmaterial och utbildningsmaterial
 • ordna utbildningar och seminarier.

Centrala gravvårdskommittén är ett ideellt samarbetsorgan, som bildades i början av 1980-talet, mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, Föreningen Sveriges Kyrkogårdschefer och Gravvårdsfirmornas Riksorganisation/Sveriges stenindustriförbund. Varje organisation svarar för sina kostnader.

En hand håller i ett certifikat som tillåter det som brukar kallas heta arbeten.

Arbetsmiljön inom begravningsverksamheten

I sin roll som arbetsgivare har huvudmän för begravningsverksamheten ett arbetsmiljöansvar för de arbetstagare som arbetar där. De ska också på ett systematiskt sätt förebygga ohälsa och olycksfall i enlighet med arbetsmiljölagen.

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.