Så förhandlas lön vid nyanställning

Ibland vill en kandidat som erbjudits anställning att lönen, som ska sättas i samband med anställningen, ska förhandlas med kandidatens fackliga organisation. Det förekommer också att organisationen för egen räkning begär förhandling vid nyanställning. Det finns dock ingen skyldighet för arbetsgivaren att löneförhandla med den fackliga organisationen i samband med nyanställning.

Svenska kyrkans avtal

Kyrkans löneavtal gäller endast för redan anställda arbetstagare och omfattar alltså inte arbetssökande. Löneöversynen enligt löneavtalet är tänkt att användas som ett medel för att uppmuntra och belöna redan anställdas goda resultat så att arbetsgivaren kan nå målen med verksamheten. Någon skyldighet att förhandla med en aktuell kandidats fackliga organisation i samband med nyanställning föreligger alltså inte enligt löneavtalet. Inte heller i övrigt föreligger, enligt kollektivavtal, sådan förhandlingsskyldighet. 

Arbetsrättslig lagstiftning

På motsvarande sätt förhåller det sig enligt arbetsrättslig lagstiftning – det finns ingen lag som ålägger arbetsgivare att förhandla begynnelselönen med en aktuell kandidats fackliga organisation. Inte ens med stöd av den allmänna förhandlingsrätten i 10 § medbestämmandelagen kan organisationen kräva att arbetsgivaren förhandlar för arbetssökande medlem.

Den allmänna förhandlingsrätten ger den fackliga organisationen en rätt till förhandling för medlem som är eller har varit arbetstagare hos arbetsgivaren endast i frågor som rör ett bestående eller tidigare anställningsförhållande. I förarbetena till medbestämmandelagen sägs klart och tydligt att det för fackliga organisationer inte finns skäl att införa en förhandlingsrätt för arbetssökande. 

Lika lite är arbetsgivaren skyldig att förhandla med den kandidatens fackliga organisation för det fall han eller hon personligen utfärdar en fullmakt för organisationen. 

Arbetsgivaren kan välja att förhandla

En annan sak är att ett anställningsavtal kanske inte kommer till stånd om förhandling uteblir och parterna heller inte på annat sätt kan enas om lönevillkoren. Huruvida en arbetsgivare – trots avsaknad av skyldighet – ändå ska välja att förhandla med kandidatens fackliga organisation är naturligtvis arbetsgivarens eget ställningstagande. För arbetsgivaren är det emellertid viktigt att vara medveten om att någon sanktion inte inträder om organisationen nekas sådan förhandling.

Lär dig mer om lön!

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.