Begravningsplats fotograferad med drönare. Gräset är slitet på sina ställen.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsvolymmätning

Arbetsgivarorganisation erbjuder hjälp av mätningskonsulter för att, exempelvis, volymberäkna anställdas arbetsuppgifter.

Arbetsvolymmätning är ett verktyg för att bedöma arbetskraftsbehovet för exempelvis gravsättning, grönytearbete och lokalstädning. Arbetet utförs av mätkonsulter utsedda av Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

En arbetsvolymmätning kan göras för exempelvis

  • hela pastorat
  • enstaka kyrkogårdar
  • enstaka byggnader.

Respektive mätning utförs på uppdrag av församling eller pastorat.  Resultatet av en mätning blir ett bra redskap bland annat

  • för särredovisning av kostnader
  • för likvärdig bedömning av standarden mellan arbetsplatser
  • vid organisationsförändringar.  

Hur går en mätning till?

Första uppmätningen görs genom att de olika ytorna på kyrkogården eller lokalen inventeras. Inventeringen kan göras på plats med mäthjul och/eller med hjälp av ritningar och digitala kartor.

Samtal med personal och arbetsledning är också en viktig del. Vid mätningar är ibland en  representant för aktuellt fackförbund med.   

Vad kostar en mätning?

Uppdragsanställs mätningskonsulten av beställaren är timpriset 417 kronor. Sociala avgifter tillkommer. Sker uppdraget på konsultbasis är timpriset 690 kronor exkl. moms.   

Hur redovisas resultatet av mätningen?

Resultatet redovisas både skriftligt och vid en gemensam genomgång. 

Hur beställs mätning?

Beställ mätning med hjälp av formulär för beställning av arbetsvolymmätning

Vill du veta mer?

Kontaktperson för mätningskonsulterna/för frågor om arbetsvolymmätning generellt: Christer Pettersson, telefon 08-737 72 45, 076-119 88 05.

Alla mätuppdrag sparas

Det kan vara bra att känna till att alla utförda mätuppdrag sparas i ett arkiv hos arbetsgivarorganisationen. Kontakta Christer Pettersson om ni behöver komma åt ett äldre mätuppdrag. 

 

Arbetsgivarorganisationens mätkonsulter

E-post: 

Tfn 073-322 33 18

Porträtt av Bengt Danielsson
Foto: Magnus Aronson

E-post: 

 Tfn 070-672 01 41

Porträtt av Cecilia Hidén
Foto: Magnus Aronson

E-post: 

Tfn 076-119 88 05

Samordnare av mätningsverksamheten

Porträtt av Christer Pettersson
Foto: Magnus Aronson

E-post: 

Tfn 076-315 36 20

Porträtt av Fredrik Göransson
Foto: Magnus Aronson

E-post: 

Tfn 073-392 87 80

Porträtt av Kalle Hansson
Foto: Magnus Aronson

E-post: 

Tfn 0498-20 68 82

Porträtt av Mats Ahlqvist
Foto: Magnus Aronson

E-post: 

Tfn 070-223 73 75

Porträtt av Reino Raitala
Foto: Magnus Aronson

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.