Ducatus på webben om lön

Arbetsgivarorganisation tecknar löneavtal med centrala fackliga organisationer. Avtalen ger varje arbetsgivare möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter. Lönepolitiken och kriterierna för lönesättningen är viktiga verktyg för att stimulera till förbättring av verksamheten, liksom för att rekrytera, motivera och behålla medarbetare.

Här finner du artiklar om lön. Vissa har publicerats i tidigare nummer av den tryckta medlemstidninen Ducatus, andra publiceras exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad vill du att vi belyser vad gäller lönefrågor? lotta.person@svenskakyrkan.se

Mer om län från Ducatus på webben

illustration över verktygslåda och böcker där det står avtal och lön på framsida/rygg

Nya avtalet ger tydligare löneprocess

En enklare process och ett avtal som är lättare att förstå och tillämpa. det är så Skao långsiktigt vill utveckla löneprocessen. Årets centrala förhandlingar som resulterade i Avtal 23 är ett steg i den riktningen.

foto på sedlar i olika valörer

Små löneskillnader mellan män och kvinnor

Arbetsgivarorganisationens nyligen genomförda analys av lönestatistik för Svenska kyrkans yrken visar inga signifikanta skillnader mellan könen. – Kvinnors genomsnittliga löner ligger något lägre än männens, men som regel rör det sig inte om mer än ett par procents skillnad, konstaterar Anders Sundström, projektledare på Statisticon.

man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.

TRE FRÅGOR TILL...:”Vi kan vara ganska stolta över löneläget”

… Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kvinna med mörk blus står i kyrkorum.

Så arbetar vi med lönekriterier

Lön är ett av flera medel för att nå uppsatta mål med verksamheten. Haninge pastorat använder i sin lönesättning både kriterier från Svenska kyrkans löneavtal och lönekriterier som pastoratet själva arbetat fram.

Leende kvinna med glasögon

Det goda lönesamtalet

Två frågor till Mari Burell, regional förhandlare och rådgivare vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, som håller kurser om löneprocessen för chefer   i församlingar och pastorat.

man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.

Lönesättning i praktiken

– Det är en ständigt pågående process där mötet mellan lönesättande chef och medarbetare står i fokus. Det säger Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid arbetsgivarorganisationen.

Annat som kan intressera!

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!