Ducatus på webben om lön

Arbetsgivarorganisation tecknar löneavtal med centrala fackliga organisationer. Avtalen ger varje arbetsgivare möjlighet att bestämma lönen i sina respektive verksamheter. Lönepolitiken och kriterierna för lönesättningen är viktiga verktyg för att stimulera till förbättring av verksamheten, liksom för att rekrytera, motivera och behålla medarbetare.

Här finner du artiklar om lön. Vissa har publicerats i tidigare nummer av den tryckta medlemstidninen Ducatus, andra publiceras exklusivt för Ducatus på webben. 

Vad vill du att vi belyser vad gäller lönefrågor? Kontakta internredaktionen!

Annat som kan intressera!

Löneprocessen inom Svenska kyrkan - broschyr

Broschyren "Löneprocessen inom Svenska kyrkan" ger en enkel vägledning och introduktion till lönebildning enligt Kyrkans löneavtal. Finns att ladda ner kostnadsfritt.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Lönekartläggning och aktiva åtgärder - häfte

En handledning i att genomföra lönekartläggning och att hantera aktiva åtgärder för Svenska kyrkans arbetsgivare. Pris 45 kr. Finns också för nedladdning kostnadsfritt.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!