kvinna med långt hår och lugg tittar in i kameran.
Foto: Ung resurs

Praktikår ger möjlighet till informellt lärande 

Ung resurs är ett uppskattat initiativ för att flera unga ska få upp ögonen för Svenska kyrkan som arbetsgivare. Studier med arbete i församlingen och uppgifterna kan anpassas efter behov och individ.  – Jag hoppas att fler församlingar ska öppna upp och låta ungdomar ta plats, säger Cecilia Cedergren, nationell handläggare för Ung resurs. 

Intresset bland församlingarna har varit stort. Förra året fanns det 60 platser att söka sig till. I slutändan landade det på 36 praktikanter genom Ung resurs.  
– Intresset är stort bland församlingarna. Några söker varje år, men andra söker mer sällan. Jag tror att det finns ännu fler möjliga platser, men i dagsläget har vi inte tillräckligt många ungdomar som söker, säger Cecilia Cedergren. 
Antalet sökande ligger ofta i nivå med antalet platser, men några faller bort under processen. Det kan bero på händelser i privatlivet eller att matchningen inte lyckas. Cecilia Cedergren tror dock att antalet sökande kommer att öka inom den närmaste framtiden. 
– De som är i rätt ålder för att söka nu är de som konfirmerades under pandemin. Om du var konfirmand digitalt är det ett ganska stort steg att gå vidare och engagera dig i kyrkan. Nu är det många församlingar som upplever att de har ungdomar på gång igen, men att det varit något av ett glapp, säger hon.  

Alla församlingar har heller inte behov av en matchning. Några har en person i församlingen som de vill ha kvar som praktikant och då kan den personen bli deras Ung resurs under ett år. 
– Någon gång har vi alla fått förtroendet att göra det vi gör i dag. Nu hoppas jag att fler vågar ge ungdomar det förtroendet. Vem det var som hjälpte dig dit du är i dag? Fundera på om du kan vara den personen för någon annan, säger Cecilia Cedergren.  

Text: Rickard Halling Lindholm

Annat som kan intressera!

Ett räkors i förgrunden, en konfirmandgrupp i bakgrunden.

Fler unga ideella, men strategier saknas ofta för att behålla dem

Antalet frivilliga inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet har ökat under 2000-talet. Samtidigt minskar antalet ideella inom barnverksamheten och för vuxna som vill engagera sig är möjligheterna begränsade. Det visar en ny rapport.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!