Folder om organisatorisk och social arbetsmiljö i förgrund, person i bakgrund.
Foto: Magnus Aronson

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En tillfredsställande arbetsmiljö är av godo för både arbetsgivare och arbetstagare inom Svenska kyrkan

Utgångspunkten för att närma sig frågor om arbetsmiljö är det så kallade systematiska arbetsmiljöarbetet. Med detta omfattas den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön, det vill säga samtliga förhållanden i stort som smått avseende exempelvis grävande av gravar, arbete med barn och ungdomar samt förrättande av gudstjänst.

Inom Svenska kyrkan har under hand den organisatoriska och sociala arbetsmiljön fått allt mer uppmärksamhet. Omständigheter som ohälsosam arbetsbelastning, konflikter och kränkande särbehandling ställer allt större krav på en medveten och genomtänkt hantering av angelägenheter i arbetsmiljön.

Tydligare regler och krav på arbetsmiljön i organisatoriskt och socialt hänseende har nu också tagits fram av Arbetsmiljöverket genom föreskrifterna organisatorisk och social arbetsmiljö.

  • Den organisatoriska arbetsmiljön omfattar villkor och förutsättningar för arbetet, såsom ledning och styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelning av arbetsuppgifter samt krav, resurser och ansvar.
  • Den sociala arbetsmiljön avser villkor och förutsättningar för arbetet som innefattar socialt samspel, samarbete och socialt stöd från chefer och kollegor.

Forskning visar att förebyggande arbete med organisatoriska och sociala frågor kan främja produktiviteten och kreativiteten i en organisation. Sannolikheten är också stor för att antalet sjukdomsfall och sjukskrivningar, som är förknippade med höga kostnader för både arbetsgivare och samhälle, härigenom minskar.

Dessa partsgemensamt* framtagna texter och checklistor relaterar till AFS 2015:4 (Organisatorisk och social arbetsmiljö). De utgör stödmaterial och är anpassade till Svenska kyrkan. 

*Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Kommunal, Vision, Kyrkans akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR, Akavia samt Sveriges Lärare.  

Mer information om organisatorisk och social arbetsmiljö finns i webbhandboken Vera

Fler webbsidor om organisatorisk och social arbetsmiljö

Systematisk hantering

Genom att regelbundet och systematiskt utreda och undersöka förhållandena, kan arbetsgivaren följa utvecklingen av arbetsmiljön. På det sättet kan också risker upptäckas och förebyggas.

Arbetsmiljölagen och föreskrifterna

Arbetsmiljölagen (1977:1169) är utgångspunkten för arbetsmiljöarbetet och med stöd av vilken Arbetsmiljöverket utfärdar de särskilda föreskrifterna om Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4).

Arbetsmiljöarbetet i praktiken

Undersökning - riskbedömning - åtgärder - uppföljning

Checklistor utlagda på ett bord.

Checklistor organisatorisk och social arbetsmiljö

Som ett komplement till AFS 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö finns ett partsgemensamt stödmaterial framtaget. Stödmaterialet är anpassat till Svenska kyrkans verksamhet.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.