Öppna körpärmar med synliga noter.
Foto: Magdalena Martin Ikon

Arbetstid ur arbetsmiljöperspektiv

Bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) handlar bland annat om arbetstid.

Hälsan kan påverkas av när och hur arbetet är förlagt i tid. Exempel på när det finns risk för ohälsa är skiftarbete, nattarbete, delade arbetspass, stor omfattning av övertidsarbete, långa arbetspass och långtgående möjligheter att utföra arbete på olika tider och platser med förväntning att ständigt vara nåbar. 

Undersök hur arbetstider förläggs

Det är viktigt att systematiskt undersöka hur förläggningen av tider för att utföra arbetet i församlingen eller pastoratet påverkar hälsan och om det finns risk för ohälsa. I de uppgifter och tillfällen då det kan förekomma till exempel långa arbetsperioder, delade arbetspass, eller arbete under olika tider under dag och vecka är det viktigt att också planera in tid för återhämtning. Långa arbetspass och mycket övertid kan också vara ett tecken på att arbetsbelastningen är ohälsosam.

Möjliggör delaktighet i möten

I församlingar och pastorat arbetar arbetstagare vid olika tillfällen under dygnet och veckan. Några arbetar till del på kvällar och helger, medan andra inte gör det. Det är viktigt att se till att alla arbetstagare får möjligheten att vara delaktiga i arbetsplatsmöten m m. Då arbetstagare i ett arbetslag arbetar vid olika tider kan också föreställningar väckas om hur de andra arbetar. Det är viktigt att skapa mötesplatser där olika personalkategorier möts.  

Arbete under sammanhängande perioder

Läger är ett exempel på verksamhet som församlingen eller pastoratet bedriver där arbetstagare arbetar under en längre tid och kan ha delade arbetspass. Trötthet kan också påverka omdömet och säkerheten och det är därför viktigt att säkerställa att bemanningen på lägret är sådant att arbetstagarna kan återhämta sig mellan sina arbetspass. Även om det inte är möjligt för arbetstagaren att åka hem för sin återhämtning är det viktigt att planera in tid då arbetstagare vilar sig, göra annat och inte förväntas vara tillgänglig.