tre personer står med ryggen til mot kameran. de sorterar mat. personen i mitten har en varselväst på sig.
Foto: Magnus Aronson

Verksamhetsansvar och ideellt engagemang

Vad innebär ideellt engagemang i Svenska kyrkan? Vad är det för skillnad mellan anställdas arbete, förtroendevaldas uppdrag och ideellas engagemang och uppgifter? Hur ser gränsdragningen ut mellan dessa roller? Den här utbildningen reder ut begrepp och frågor som rör ideellt engagemang. Den förtydligar och exemplifierar de olika rollerna och fastställer gränsdragningen mellan dem.

Pär Åkerström och Per Westberg berättar om innehållet i utbildningen. 

Utbildningen ger dig en översikt av gällande lagstiftning och kyrkoordning när det kommer till gränsdragning mellan olika roller och förhållningssätt. Den ger dig även en orientering i relevanta organisatoriska förutsättningar.  

Innehåll 

 • Kyrkosyn/ församlingssyn/folkkyrka
 • Definition av ideellt arbete, om kriterier för ideellt arbete och om kriterier för anställning
 • Om trygg arbetsmiljö och försäkringsskydd
 • Tystnadsplikt/anmälningsskyldighet
 • Formalia om lekmannamedverkan och mottagande i gudstjänst
 • Om rollförståelse och relationer mellan  anställda, förtroendevalda och ideellt engagerade
 • Relevanta juridiska frågor
 • Uppdragsformuleringar, kontrakt, gåvor. Hur kan en policy kring ideellt arbete se ut? 

Målgrupp 

 • Kyrkoherdar (verksamhetschefer)  
 • Kyrkorådsordförande och andra förtroendevalda  
 • De som leder ideella i verksamheten (diakoner, pedagoger och andra)

Planerade utbildningstillfällen - ett på plats och ett på distans

På plats: 7 maj, på Vattugatan 17, Stockholm

Antal deltagare: Max 25 personer

Tid: 9.30-16.00

Kostnad: 2 100 kronor (ex moms) för medlemmar. I avgiften ingår lunch, för- och eftermiddagskaffe samt kursmaterial. 

På distans: 27 november kl. 13-16 samt 28november kl. 9-12

Kostnad: 1 500 kronor ex moms.

Läs mer och anmäl dig här!

Annat som kan intressera!

illustration som visar olika grupper av personer som samarbetar, sittande runt bord eller gående.

Processtöd i styrelsearbete

Behöver ni som kyrkoråd utveckla och stärka ert styrelsearbete? Bli säkrare över gränsdragningen mellan styrning och ledning? Förtydliga ansvarsfördelningen mellan förtroendevalda och anställda?  Då kan processtöd i styrelsearbete vara något för er. 

En ordförandeklubba på ett bord.

Ducatus på webben om kyrkorådets styrelseuppdrag

Kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.