Om tillbud och olyckor

När en arbetstagare blir skadad på arbetet, eller på väg till eller från arbetsplatsen, ska en arbetsskadeanmälan göras.

Man skiljer på olyckor och tillbud. En olycka är när någon har blivit skadad och ett tillbud är när någon höll på att bli skadad. En olycka är "aj" och ett tillbud är "oj". 

När ska arbetsskadeanmälan göras?

När en arbetstagare blir skadad på arbetet, eller på väg till eller från arbetsplatsen, ska en arbetsskadeanmälan göras. Arbetsskadeanmälan är ett underlag för statistiken om arbetsskador och nödvändig för den enskilde om olyckan skulle leda till en försäkringsfråga. Allvarliga olyckor, tillbud och dödsfall ska också anmälas. Både arbetsskadeanmälan och anmälan om allvarliga olyckor och tillbud görs via en gemensam webbtjänst. Länk till Arbetsskada.se.

Sjukdom och eventuellt samband med arbetet ska utredas

Om en medarbetare blir sjuk ska arbetsgivaren utreda vad orsaken var och om det finns något samband mellan arbete och sjukdomen. I det fallet det finns ett samband ska arbetsgivaren vidta åtgärder för den det gäller men också se till att det inte kan drabba någon annan.

Granska och utred olyckor och tillbud för att förebygga

Genom att granska och utreda alla tillbud och olyckor vinns kunskap som kan användas till att förebygga att olyckan händer igen eller att fler råkar ut för samma sak. Tänk på att detta gäller alla typer av skador, oavsett om de uppstått på grund av en maskin eller dåligt samarbete. 

Det kan vara svårt att komma igång med tillbudsrapporteringen på arbetsplatsen men det lönar sig att lägga ner energi på det. En bra tillbudsrapportering ger stora möjligheter att upptäcka risker tidigt och därmed kunna förebygga olyckor och ohälsa.

En av anledningarna till att det är svårt att få medarbetare att anmäla tillbud är att man tycker att det var så lite, ingen blev skadad och det var mitt eget fel. Ett tillåtande klimat är viktigt och sättet att anmäla tillbud på ska vara enkelt.

Metod för tillbudsrapportering

Dokumentation över de tillbud som sker på arbetsplatsen är ett hjälpmedel för att upptäcka risker och därmed förebygga olyckor. En tillbudsrapportering måste vara enkel för att man verkligen ska få in rapporterna. Några enkla frågor är fullt tillräckligt, till exempel:

  • Vad hände?
  • Varför hände det?
  • Hur åtgärdar vi det?
  • Hur förhindrar vi att det händer igen?

Läs mer om arbetsskador, anmälan och dokumentation i webbhandboken Vera

illustration över en datorskärm med programmet IA trossamfund öppet.

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.