Små späda skott tittar upp ur jorden.
Foto: Torsten Bundsen

Ny som kyrkoherde - kyrkoherde på ny post

En unik möjlighet för dig som är ny som kyrkoherde alternativt kyrkoherde på ny post att möta representanter från arbetsgivarorganisationen och bli uppdaterad kring frågor relevanta för dig i din roll som arbetsgivare.

Dessa digitala introduktionsträffar vänder sig specifikt till dig som tillträtt som kyrkoherde det senaste året – oavsett om du varit kyrkoherde tidigare eller inte. 

Träffarna ger dig uppdaterad information om exempelvis

  • arbetsgivarfrågor (vilket utbud och vilket stöd som erbjuds och vilka frågor som är aktuella för tillfället)
  • omställning och Kyrkans trygghetsråd
  • aktuella arbetsmiljöfrågor
  • olika verktyg, som medarbetarundersökningen Akka, IA trossamfund, webbhandboken Vera samt nyhetsbrev
  • utbildningar och andra medlemsaktiviteter. 

Träffarna ger dig även möjlighet att utbyta erfarenheter i mindre grupper.  Vi hoppas också att träffarna ska göra det enklare för er deltagare att bygga egna stiftsövergripande nätverk med andra kyrkoherdar. 

Träff hösten 2023

Vårens digitala träff blir 10 november kl. 10.00-12.00 via zoom. Anmäl dig redan idag!

Viveka Dybeck är koordinator och moderator. Skicka gärna in frågor du vill att vi tar upp på träffen till Viveka Dybeck

Personliga inbjudningar skickas även ut med post. 

Kortfattat referat från träffen 5 maj

Denna fredag deltog tolv kyrkoherdar och förutom informationsutbytet gav de värdefullt inspel till vad de förväntar sig av Skao..

De gav alla uttryck för behov av både egen kompetensutveckling och stöd inom arbetsrätt och vid förhandling. Flera bekräftade deet vi på Skao strävar efter,  att det är enkelt att få kontakt med den regionala förhandlaren/rådgivaren och att webbhandboken Vera ger snabba svar på frågor som dyker upp.  

Andra önskemål rörde olika delar av uppdraget som ledare, exempelvis hur man på ett bra sätt kan arbeta med stora grupper, liksom stöd i att prioritera vad som måste göras som chef för den dagliga verksamheten, kanske i form av ett årshjul.

Sammantaget en mycket givande förmiddag för alla som deltog, med många delade insikter.

Birgitta Ödmark, vd

 

Varmt välkommen!

Annat som kan intressera!

en person sitter och bläddrar i ett häfte.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för kyrkoherdar

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för kyrkoherdar

Kommer du inte fram på telefon? Vår växel hjälper till

Just nu har Skao driftsstörningar i telefonin som gör att vissa medarbetare endast går att nå på mobilnumret. Om du inte kommer fram till den du söker, ring vår växel 08‑737 70 00 (8.00 till 16.30) så hjälper de till att koppla fram ditt samtal. Du hittar också e-postadresser till alla medarbetare här. 

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.