Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan samt ger rådgivning och utbildningar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor.

Rådgivningen i begravnings- och kyrkogårdsfrågor flyttad till Uppsala från 1/9 2020

Med början 1 september 2020 ska du som i ditt arbete behöver råd och stöd i olika typer av begravnings- och kyrkogårdsfrågor vända dig till kyrkokansliet i  Uppsala. Läs mer här. 

Har du frågor i egenskap av privatperson? Vänd dig till din lokala församling. Klicka här och skrolla ner så hittar du funktionen Hitta din församling. 

Det nya coronaviruset - för arbetsgivare och kyrkogård

Information om det nya coronaviruset för Svenska kyrkans arbetsgivare och för begravnings- och kyrkogårdsverksamheten publiceras på arbetsgivarorganisationens intranätplats internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Sidorna kräver ingen inloggning.

Aktuellt från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prenumerera via RSS

Det här är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations externa webbplats. Här presenterar vi arbetsgivarorganisationen mer övergripande. 

för dig som är anställd/förtroendevald

Du som arbetar i en församling eller är förtroendevald hittar mer information här, på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranät.  Där hittar du också information om arbetsgivarorganisationens hantering av personuppgifter.

Vi anordnar utbildningar inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, ledarskapsutveckling samt inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten. Du som är chef, anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan hittar arbetsgivarorganisationens utbildningar här.

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Vattugatan 17
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Karta att skriva ut