Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi ger rådgivning och utbildningar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, liksom för kyrkogårds- och begravningsverksamheten. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan.

Aktuellt från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prenumerera via RSS

Arbetsgivarfrågor

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkans anställda och ger utbildning, råd och service i arbetsgivarfrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö med mera.

Kyrkogårdar och begravningsplatser är en del av vårt kulturhistoriska arv.För den intresserade finns en hel del intressant att läsa.

Kulturarvet

Kyrkogårdar och begravningsplatser är en del av vårt kulturhistoriska arv.För den intresserade finns en hel del intressant att läsa.

Begravningsverksamheten

I arbetsgivarorganisationens uppdrag ingår även att erbjuda församlingar och pastorat utbildning, rådgivning och service inom begravningsverksamheten. Syftet är att är att möjliggöra rättssäkerhet och ett effektivt nyttjande av begravningsavgiften.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan. Pensionsavtalet träder i kraft 1 januari 2018 och gäller då för alla medarbetare födda 1959 eller senare.

Nytt kollektivavtal om tjänstepension för Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har tecknat ett nytt premiebaserat pensionsavtal för Svenska kyrkan. Pensionsavtalet träder i kraft 1 januari 2018 och gäller då för alla medarbetare födda 1959 eller senare.

Det här är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations externa webbplats. Här presenterar vi arbetsgivarorganisationen mer övergripande. 

för dig som är anställd/förtroendevald

Du som arbetar i en församling eller är förtroendevald hittar mer information här, på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranät.  
Vi anordnar utbildningar inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, ledarskapsutveckling samt inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten. Du som är chef, anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan hittar arbetsgivarorganisationens utbildningar här.

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 4312, 102 67 Stockholm
Besöksadress: Medborgarplatsen 3
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Läs mer på internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare (inloggning krävs ej)