Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation är arbetsgivar- och serviceorganisation för Svenska kyrkans församlingar, pastorat och stift. Vi tecknar kollektivavtal för Svenska kyrkan samt ger rådgivning och utbildningar i arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor.

Aktuellt från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Prenumerera via RSS

Rådgivningen i begravnings- och kyrkogårdsfrågor flyttad till Uppsala från 1/9 2020

Med början 1 september 2020 ska du som i ditt arbete behöver råd och stöd i olika typer av begravnings- och kyrkogårdsfrågor vända dig till kyrkokansliet i  Uppsala. Läs mer här. 

Har du frågor i egenskap av privatperson? Vänd dig till din lokala församling. Klicka här och skrolla ner så hittar du funktionen Hitta din församling. 

Det nya coronaviruset - för arbetsgivare och kyrkogård

Information om det nya coronaviruset för Svenska kyrkans arbetsgivare och för begravnings- och kyrkogårdsverksamheten publiceras på arbetsgivarorganisationens intranätplats internwww.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Sidorna kräver ingen inloggning.

Det här är Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations externa webbplats. Här presenterar vi arbetsgivarorganisationen mer övergripande. 

för dig som är anställd/förtroendevald

Du som arbetar i en församling eller är förtroendevald hittar mer information här, på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations intranät.  Där hittar du också information om arbetsgivarorganisationens hantering av personuppgifter.

Vi anordnar utbildningar inom arbetsgivar- och arbetsmiljöfrågor, ledarskapsutveckling samt inom kyrkogårds- och begravningsverksamheten. Du som är chef, anställd eller förtroendevald i Svenska kyrkan hittar arbetsgivarorganisationens utbildningar här.

Kontaktuppgifter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation
Box 157, 101 23 Stockholm
Besöksadress: Vattugatan 17
Telefon 08-737 70 00
Fax: 08-640 36 05
arbetsgivare@svenskakyrkan.se
Karta att skriva ut