Rätt bemanning för verksamhetens behov

Rätt bemanning för verksamhetens behov (e-utbildning)

E-utbildningen Rätt bemanning för verksamhetens behov går igenom grunderna i arbetet med omställning

När en arbetsgivare ska göra en omställning, det vill säga förändra organisationen på ett sätt som påverkar personalen, uppstår ofta många frågor. Hur går omställning till? I vilken ordning behöver vi förhandla, ta beslut och informera? Hur gör jag en riskbedömning inför ändring?

Utbildningen består av filmer, text- och bildpresentationer samt ett antal övningar. Du har tillgång till utbildningen i 12 månader och genomför den vid din egen dator eller surfplatta när det passar dig.

Kursinnehåll

Arbetsgivarorganisationen har skapat en processkarta för omställning i Svenska kyrkan. Den innehåller sju olika faser. Faserna innehåller i sin tur olika aktiviteter, det vill säga åtgärder som arbetsgivaren behöver vidta. Under utbildningen går vi igenom processkartans olika faser och dess aktiviteter. Exempel på sådant som behandlas under e-utbildningen är;

  • Proaktiva åtgärder inför omställning
  • Förberedelser inför en omställningsprocess
  • Så genomför du en omställning
  • Tidsplanering och kommunikationsplan vid omställning
  • I vilken ordning olika beslut fattas vid omställning
  • Arbetsmiljöarbete under en omställningsprocess
  • Arbetsbrist, omplaceringsutredning och turordning
  • Uppsägningstid
  • Vad behöver du tänka på när den nya organisationen är på plats

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till chefer, HR och kyrkoråd.

Kursmål

Utbildningen ger dig grundläggande kunskaper i både arbetsrätt och arbetsmiljörätt knutet till omställning. Efter genomförd utbildning har du lärt dig hur du kan arbeta proaktivt, ansvarsfullt och omsorgsfullt med omställning. Du har också lärt dig i vilken ordning olika aktiviteter genomförs vid omställningsarbete.

Anmälan

Anmäl dig till Rätt bemanning för verksamhetens behov (e-utbildning) här!

Fakta om utbildningen

Utbildningstid: Ungefär 3 timmar. Det fungerar utmärkt att dela upp och göra utbildningen vid flera tillfällen. 

Pris: 500 kronor exklusive moms. Du har tillgång till e-utbildningen i 12 månader. När du har gjort utbildningen kan du få ett diplom som bevis på genomförd kurs.

Du som inte är medlem, kontakta helen.andersson@skao.se eller evelyn.hejlesen@skao.se för prisuppgift.

Tillgång: Du har tillgång till e-utbildningen i 12 månader. 

Kontaktperson innehåll: mari.burell@skao.se

Praktiska frågor: utbildning@skao.se

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.