Kvinna med långt hår sitter vid en å.
Foto: Mohamad Shorafa

Rapport om möjliga vägar till stabila och bärkraftiga samhällen (2020)

– Vissa platser har högre grad av social oro, säger författaren Miriam Holmer. Där skulle kyrkan kunna ta en än mer aktiv roll.

Miriam Hollmer har författat rapporten Våldsbejakande extremism och församlingarnas arbete med tillit och demokratifrågor (2020). Den vänder sig till alla som på ett övergripande plan är intresserade av vad Svenska kyrkan gör och kan göra för att bidra till social hållbarhet – stabila och bärkraftiga samhällen.

– Mer specifikt kan den vara av stort intresse för församlingar och pastorat i kommuner som har högre grad av aktivitet och närvaro av våldsbejakande miljöer, säger hon. De kanske även verkar inom områden med mycket aktivitet inom extremistmiljöer, så kallade ”hot spots”.

– Kyrkan är inget isolerat fenomen utan en del av civilsamhället, fortsätter Miriam Hollmer, och ett första steg kan vara att kontakta den egna kommunen för att se vad Svenska kyrkan skulle kunna bistå med på lokal nivå.

Rapporten går igenom olika extrema strukturer, förklarar deras ideologier och illustrerar i vilka kommuner (och stift) där de förekommer i högre utsträckning. Den presenterar också olika stöd som finns att tillgå i arbetet mot extremism.

– Svenska kyrkan är en av de krafter som vill värna hopp, tillit, mänskliga rättigheter och demokrati. Mycket av detta sker redan idag i det vardagliga församlingslivets mötesplatser. Men vissa platser har högre grad av social oro, Där skulle kyrkan kunna ta en mer aktiv roll, avslutar hon.

Länkar – ett urval

Länk till dokumentet Våldsbejakande extremism och församlingarnas arbete med tillit och demokratifrågor

Länk till Centrum mot våldsbejakande extremism

Länk till Segerstedtsinstitutet vid Göteborgs universitet

Länk till Svenska kyrkans program social hållbarhet – fokus tillit och demokrati som erbjuder flera olika digitala, interaktiva utbildningar för såväl hela arbetslag som särskilda yrkesgrupper:

Konspirationsteorier och kyrkans själavård. Vänder sig till diakoner och andra som möter personer som lever i existentiell vilsenhet. Interaktiv digital utbildning.

Civilkurage online. En bred utbildning särskilt för nattvandrare som får träna sig i civilkurage. Inspelad föreläsning med workshop.

Ett samhälle i förändring. Interaktiv digital utbildning. Vänder sig till församlingspedagoger om hur man kan föra samtal kring demokrati och allas lika värde. Stärker självkänslan  i relation till demokrati och mänskliga rättigheter.

Mänskliga rättigheter, demokrati och teologi. För medarbetare inom Svenska kyrkan som i sitt arbete behöver fördjupad kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati.

Teologiskt samtalsdokument. Om kristen tro, mänskliga rättigheter och hur det hänger ihop.