En hand håller i ett certifikat som tillåter det som brukar kallas heta arbeten.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljön inom begravningsverksamheten

I sin roll som arbetsgivare har huvudmän för begravningsverksamheten ett arbetsmiljöansvar för de arbetstagare som arbetar där. De ska också på ett systematiskt sätt förebygga ohälsa och olycksfall i enlighet med arbetsmiljölagen.

Kravet på att ordna arbetsplatser på ett säkert sätt är stort. Genom olika föreskrifter anger Arbetsmiljöverket vad som ska beaktas i detta arbete.

 Det finns regler från Arbetsmiljöverket i form av olika detaljföreskrifter, AFS:ar,  som är skrivna för att säkra en bra arbetsmiljö. Dessutom finns rekommendationer specifika för kyrkogårdsverksamheten, exempelvis över gravgrävning och gravstenssäkerhet. Dessa rekommendationer finns i webbhandboken Vera.  Föreskrifterna ska finnas tillgängliga för de anställda. 

All teknisk utrustning (redskap och maskiner) som används på kyrkogårdar ska vara utformade enligt normer som följer av olika EU-direktiv och de ska vara CE-märkta. 

Riskbedömning av arbetsuppgifter

Arbetsgivaren ska göra riskbedömningar och kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna. Risker ska så långt det är möjligt undanröjas. För alla uppgifter där det ändå finns risker ska skriftliga instruktioner upprättas. Några vanligt förekommande risker kan vara arbete från hög höjd, maskinanvändning, gravgrävning och justering av gravvårdar. 

Under fliken informationsmaterial här på intranätet finns en hel del material som rör gravstenssäkerhet. 

Kyrkorådet har det övergripande arbetsmiljöansvaret

Det är församlingens styrelse - kyrkorådet - som är arbetsgivare och som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet blir utfört under ordnade former.

Det innebär inte att styrelsen ska arbeta operativt med arbetsmiljöfrågor . Kyrkorådet fördelar arbetsuppgifter i arbetsmiljöarbetet skriftligt till kyrkoherde eller via denna till andra chefer  - fördelning av arbetsmiljöuppgifter. För detta finns en särskild mall att hämta i webbhandboken Vera

Om en chef eller arbetsledare fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig men saknar kunskap, resurser eller befogenheter att kunna utföra dem kan uppgifterna returneras - det vill säga återlämnas till dess berörda person fått utbildning och/eller beslutsrätt eller resurser för att kunna utföra uppgiften. 

Annat som kan intressera!

En person sätter på sig hörselkåpor.

Arbetsmiljöansvaret på kyrkogården (utbildning)

Arbetet på kyrkogården är mångfasetterat med många olika arbetsmoment, detta gör att det är många arbetsmiljöregler att förhålla sig till och följa.

Säkerhetshjälmar på en hylla.

Om arbetstagarens ansvar för sin egen arbetsmiljö

Fråga: Kyrkogårdschefen i vårt pastorat har uppmärksammat att arbetsgivarens instruktioner inte alltid följs fullt ut vid gravgrävning. Vid gravhöljning och demontering av rasskydd har vissa brister förekommit, exempelvis att hjälm inte används. Vi undrar nu vilka krav och åtgärder som kan bli aktuella för att uppnå efterlevnad i säkerhetsfrågorna.

Man med ljust hår tittar in i kameran.

Tydliggör vad som gäller för tillräckliga kvalifikationer

Med krympande budgetar och ändrade förutsättningar till följd av pandemin eller andra skäl är det många som måste minska sin personalstyrka och se över organisationens kompetensbehov. Då är bedömningen av begreppet tillräckliga kvalifikationer en viktig pusselbit i sammanhanget.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.