En hand håller i ett certifikat som tillåter det som brukar kallas heta arbeten.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljön inom begravningsverksamheten

I sin roll som arbetsgivare har huvudmän för begravningsverksamheten ett arbetsmiljöansvar för de arbetstagare som arbetar där. De ska också på ett systematiskt sätt förebygga ohälsa och olycksfall i enlighet med arbetsmiljölagen.

Kravet på att ordna arbetsplatser på ett säkert sätt är stort. Genom olika föreskrifter anger Arbetsmiljöverket vad som ska beaktas i detta arbete.

 Det finns regler från Arbetsmiljöverket i form av olika detaljföreskrifter, AFS:ar,  som är skrivna för att säkra en bra arbetsmiljö. Dessutom finns rekommendationer specifika för kyrkogårdsverksamheten, exempelvis över gravgrävning och gravstenssäkerhet. Dessa rekommendationer finns i webbhandboken Vera.  Föreskrifterna ska finnas tillgängliga för de anställda. 

All teknisk utrustning (redskap och maskiner) som används på kyrkogårdar ska vara utformade enligt normer som följer av olika EU-direktiv och de ska vara CE-märkta. 

Riskbedömning av arbetsuppgifter

Arbetsgivaren ska göra riskbedömningar och kontinuerligt undersöka arbetsförhållandena och arbetsuppgifterna. Risker ska så långt det är möjligt undanröjas. För alla uppgifter där det ändå finns risker ska skriftliga instruktioner upprättas. Några vanligt förekommande risker kan vara arbete från hög höjd, maskinanvändning, gravgrävning och justering av gravvårdar. 

Under fliken informationsmaterial här på intranätet finns en hel del material som rör gravstenssäkerhet. 

Kyrkorådet har det övergripande arbetsmiljöansvaret

Det är församlingens styrelse - kyrkorådet - som är arbetsgivare och som ansvarar för att arbetsmiljöarbetet blir utfört under ordnade former.

Det innebär inte att styrelsen ska arbeta operativ med arbetsmiljöfrågor utan ansvaret ska överlämnas med en särskild fördelning av uppgifter inom arbetsmiljön till ansvarig kyrkoherde eller via denna till andra chefer  - fördelning av arbetsmiljöuppgifter. För detta finns en särskild mall att hämta i webbhandboken Vera

Om en chef eller arbetsledare fått arbetsmiljöuppgifter fördelade till sig men saknar kunskap, resurser eller befogenheter att kunna utföra dem kan uppgifterna returneras - det vill säga återlämnas till dess berörda person fått utbildning och/eller beslutsrätt eller resurser för att kunna utföra uppgiften. 

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.