Illustration över färgglad nyckel.
Foto: Rebecca Elfast

Regnbågsnyckeln har öppnat dörrar

En av de första arbetsgivarna som fick ta emot hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln var Harplinge-Steninge församling. Och processen har gett ringar på vattnet. Regnbågsnyckeln öppnar för ett bredare samtal och inkludering, säger kyrkoherde Peder Jarnvall.

Märkningen Regnbågsnyckeln togs fram 2016 för att visa vilka pastorat
och församlingar som aktivt arbetar med hbtqfrågor, och Harplinge-Steninge
församling fick ta emot den 2018.
– Vi är av tradition ett progressivt pastorat. När kyrkoherden Nils-Erik Adern började 1968 inleddes en tid med diskussioner kring män och kvinnor i ämbetet
och en objektiv människosyn, säger församlingens kyrkoherde
Peder Jarnvall.
Han menar att Regnbågsnyckeln var en naturlig fortsättning och att processen gav bra diskussioner.
– Det var friskt att inte alla tyckte likadant.

Man med prästskjorta häller upp dryck i en liten kaffekopp.
Foto: Pressbild/Dramalogen

EFTER HBTQ-MÄRKNINGEN fortsatte arbetet med att få alla att känna sig
välkomna till gemenskapen.
– Vår mångfaldsvision är oerhört tydlig, den är bibliskt förankrad,
filosofiskt genomreflekterad och – som ni hör – något pretentiöst formulerad, säger Peder Jarnvall med ett leende och fortsätter:
– Den är helt enkelt vårt filter i arbetet med församlingsinstruktionerna,
så varje gång vi ska ta ställning i en fråga som är associerad till det här har vi ett dokument som styr oss rätt.
Mångfaldsvisionens huvudfokus har varit att kommunicera Regnbågsnyckelns
idé och innehåll. 
– Först och främst är vi människor och det är som sådana vi ska mötas, och det präglar ju hur vi kommunicerar i en gudstjänst, hur vi talar med människor som
ringer för att boka bröllop eller dop.

REGNBÅGSMÄRKNINGEN FINNS på församlingsgården och har givit besök som annars troligen inte skulle blivit av.
– Människor har kommit in och sagt ”när jag såg skylten förstod jag att jag faktiskt också får vara här”, för med Regnbågsnyckeln berättar vi det – att här får du plats, som du är, och du får även komma med dina fördomar, med din upplevelsebild av vad fjäderboor – eller två män eller kvinnor som håller
varandra i handen – gör med dig.
Ingen ska säga till dig att ”du tänker fel”, för under regnbågen får vi alla plats, även den som inledningsvis står där och pekar finger.

HAN PÅPEKAR ATT det för Harplinge-Steninge församling verkligen handlat om att inkludera alla – och att ett pågående regnbågsarbete förr eller senare ”knackar dig på axeln för inkludering av fler sammanhang än du tänkte från början”.
– Vi associerade aldrig Regnbågsnyckeln enbart med hbtq-frågor och det har visat sig att den öppnar förett bredare samtal om inkluderande.
Om vi bara pratar hbtq-frågor, även om Regnbågsnyckelns material handlar om dem, skjuter vi den bredare diskussionen i sank, säger han och konstaterar:
– Regnbågsnyckeln har öppnat dörrar.

Annat som kan intressera!

Teckning som visar ett öga inuti ett paragraftecken

För bra arbetsmiljö fri från diskriminering - ta avstamp i lagarna

Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt och aktivt mot kränkande särbehandling och för en god arbetsmiljö där alla kan utföra sina uppgifter utan risk för ohälsa. Arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom reder ut begreppen kring regelverken och ger tips.

Exempel på samtalsunderlag om arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Gävle pastorat har arbetat fram ett samtalsmaterial som rör arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Flera olika häften och böcker om arbetsmiljö och en penna ligger på ett bord.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (utbildning)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!