Två sammanfogade foton som visar händer i rörelse, till vänster ihop med mobiltelefon, till höger mot svart bakgrund.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsledningsrätt i praktiken

Utbildningen vänder sig till dig som vill veta vad arbetsgivarens rätt att leda och fördela arbetet innebär i praktiken – Vilken bestämmanderätt en arbetsgivare har på sin arbetsplats. 

Arbetsledningsrätt i praktiken går igenom arbetsgivarens ledningsrätt,  från anställning till avslut av anställning. Den stärker dig i arbetsgivarrollen i form av både teoretiska pass och praktiska exempel. 

Denna utbildning ersätter tidigare utbildning i liknande fråga. Utifrån synpunkter från er medlemmar har den reviderats och kompletterats med frågor som bland annat rör förebyggande och hantering av misskötsel. 

Innehåll 

  • Kan jag anställa vem jag vill? 
  • När måste jag förhandla?
  • När kan arbetsgivaren omplacera en medarbetare?
  • Vilka möjligheter och vilket ansvar har arbetsgivaren när medarbetaren missköter sig?
  • När kan jag avsluta en medarbetares anställning? 

Detta lär du dig! 

  • Att leda och fördela arbetet i vardagen genom kännedom om och insyn i aktuellt och relevant regelverk 
  • Genom praktiska exempel delar du och övriga kursdeltagare med sig av erfarenheter till varandra. Det bidrar till ökad kunskap och möjlighet till nätverksbygge. 

 Målgrupp 

 Du är chef med personalansvar. med andra ord har du utvecklings-  och lönesamtal för de medarbetare som du leder i vardagen.

För att full ut kunna tillgodogöra dig kursen så är det bra om du har genomgått introduktion till arbetsrätten, e-utbildning.  

 

Annat som kan intressera!

Teckning över trädgård där det lbåser.

Katrin: En person som inte gör sitt jobb påverkar hela arbetslaget

Som ny kyrkoherde möttes Katrin av en arbetsplats där några av medarbetarna hade specialförmåner som hon inte hört talas om tidigare. Det handlade om allt från betalning för privata resor till ob-tillägg för helgjobb med tveksam koppling till aktuell tjänst.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.

Kvinna med mörk kavaj och ljus blus samt glasögon.

”I korthet handlar det om att leda förståelsen av det gemensamma uppdraget.”

När många organisationer tampas med rekryteringssvårigheter finns mycket att vinna på en mer tillitsbaserad styrning och ledning som sätter förståelsen för det gemensamma uppdraget i centrum. Det menar Laura Hartman.

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.