Sida i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser med § 13 Arbetstid
Foto: Magnus Aronson

Arbetstid

Arbetstidsreglerna i arbetstidslagen och Svenska kyrkans avtal innehåller bland annat bestämmelser för högsta tillåtna ordinarie arbetstid samt regler om nattvila, veckovila, raster och pauser.

Regler om arbetstid finns i arbetstidslagen (ATL) och  § 13 Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) samt i de särskilda bestämmelserna till Svenska kyrkans avtal, som är kollektivavtal på central nivå. Bestämmelser beträffande arbetstiden kan dessutom finnas i lokala kollektivavtal.  

Reglerna innehåller bland annat bestämmelser för högsta tillåtna ordinarie arbetstid samt regler om nattvila, veckovila, raster och pauser.

Samtliga arbetstidsregler beskrivs i webbhandboken Vera under avsnittet Arbetsrätt/Arbetstid. Där finns också mallar och andra verktyg.

Lätthelgdagar

De så kallade lätthelgdagarna har betydelse för vissa arbetstidsbestämmelser i Svenska kyrkans AB. Lätthelgdagar är helgdagar och helgdagsaftnar som infaller måndag–lördag och som är arbetsfria för arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd måndag–lördag. Med helgdag jämställs påsk-, pingst-, midsommar-, jul- och nyårsafton. När helgdagar och därmed jämställda helgdagsaftnar infaller på en söndag, räknas de inte som lätthelgdag.  

Åtta lätthelgdagar infaller fast måndag–lördag: Långfredag, påskafton, annandag påsk, Kristi himmelsfärd, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen och Alla helgons dag.       

Övriga lätthelgdagar rullar vilket innebär att de kan infalla måndag–söndag: Nyårsafton, nyårsdagen, trettondedag jul, första maj, nationaldagen, julafton, juldagen och annandag jul.       

Påskdagen och pingstdagen infaller alltid på en söndag.

Lätthelgdagar 2023

 • Trettondedag jul (fredag)
 • Långfredagen (fredag)
 • Påskafton (lördag)
 • Annandag påsk (måndag)
 • Första maj (måndag)
 • Kristi himmelsfärdsdag (torsdag)
 • Pingstafton (lördag)
 • Nationaldagen (tisdag)
 • Midsommarafton (fredag)
 • Midsommardagen (lördag)
 • Alla helgons dag (lördag)
 • Juldagen (måndag)
 • Annandag jul (tisdag)

Observera att för de som har arbete förlagt till söndag påverkas inte arbetstidsberäkningen när en helgdag infaller på en söndag eftersom endast helgdagar och helgdagsaftnar som infaller måndag–lördag räknas som lätthelgdagar.  

Årsarbetstid

Beräkning av årsarbetstid 2022 för 40 timmar/vecka 

För medarbetare som inte arbetar på lätthelgdagar och som har en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar vid helgfri vecka blir årsarbetstiden olika varje år beroende på hur många extra dagar medarbetaren är ledig på grund av lätthelgdag.

För dem som arbetar i genomsnitt 40 timmar per vecka måndag–fredag och är lediga på lätthelgdagar blir årsarbetstiden 2 029,72 årstimmar för 2022 eftersom 7 lätthelgdagar infaller måndag–fredag under året.

Beräkning av årsarbetstid 2023 för 40 timmar/vecka 

För medarbetare som inte arbetar på lätthelgdagar och som har en genomsnittlig veckoarbetstid på 40 timmar vid helgfri vecka blir årsarbetstiden olika varje år beroende på hur många extra dagar medarbetaren är ledig på grund av lätthelgdag.

För dem som arbetar i genomsnitt 40 timmar per vecka måndag–fredag och är lediga på lätthelgdagar blir årsarbetstiden 2 013,72 årstimmar för 2023 eftersom 9 lätthelgdagar infaller måndag–fredag under året.

Så beräknas årsarbetstiden för 40 timmar/vecka

Antalet årstimmar beräknas såhär: 

Årets 365 dagar delas med 7 för att få fram antalet veckor som är 52,143 
Därefter ska i genomsnitt 40 timmar fullgöras per vecka vilket ger 2085,72 årstimmar som minskas med den arbetstid som infaller på lätthelgdag som annars skulle varit ordinarie arbetstid.  

Läs mer om de ordinarie bestämmelserna om arbetstid i Svenska kyrkans allmänna bestämmelser (AB) § 13  i webbhandboken Vera.    

Andra bestämmelser kan gälla för präster, kyrkomusiker och kyrkvaktmästare, kyrkogårdsvaktmästare, krematoriepersonal samt städpersonal, se Särskilda bestämmelser till Svenska kyrkans AB

Annandag pingst och nationaldagen

Enligt Svenska kyrkans AB ska arbetstagare med arbetstidsmåttet 40 timmar per helgfri vecka, som har fullgjort arbetstid på annandag pingst få en ledig arbetsdag de år som nationaldagen infaller på en lördag eller söndag.

Mer om arbetstid

Person sitter vid orgel och spelar. Noter i notställ.

Arbetsårsplanering - flexibel planering av arbetstid och arbetsuppgifter för kyrkomusiker

Det partsgemensamma pilotprojektet om kyrkomusikers arbetstid har resulterat i en flexibel metod för hela Svenska kyrkan: arbetsårsplanering. Nu är alla arbetsplatser välkomna att använda metoden för att underlätta dialogen, tydliggöra kyrkomusikens roll och visualisera resurser.

Öppna körpärmar med synliga noter.

Arbetstid ur arbetsmiljöperspektiv

Bestämmelserna i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) handlar bland annat om arbetstid.

En stor mängd gamla klockor ligger i en hög

Arbetstider och schemaläggning (utbildning)

Som arbetsgivare finns det ett antal arbetstidsregler att förhålla sig till i såväl lag som kollektivavtal. Rätt använda blir arbetstidsreglerna ett verktyg för dig som arbetsgivare i verksamhetsplaneringen.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.