till vänster en mobil med kalkylator öppen, i mitten häftet Lönekartläggning och aktiva åtgärder.
Foto: Magnus Aronson

Lönekartläggning

Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män, säger diskrimineringslagen. Därför är alla arbetsgivare i Sverige, oavsett storlek, skyldiga att göra en lönekartläggning varje år. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har ett eget verktyg och en metod för detta som du lär dig på den här utbildningen.

Innehåll

Utbildningen handlar om hur man gör en lönekartläggning med verktyget Löne­kart­läggning i Svenska kyrkan. Metoden går ut på att analysera löne­skillnader mellan kvinnor och män men är också användbar för att jämföra och rangordna olika befattningar.

Utbildningen tar också upp diskrimineringslagen och vad Svenska kyrkans avtal säger om lönebildning.

  • Genomgång av metoden Lönekartläggning i Svenska kyrkan
  • Lönebildning enligt Svenska kyrkans avtal
  • Diskrimineringslagen om jämställda löner och anställningsvillkor

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till kyrkoherdar, chefer och personalhandläggare

Vad du lär dig

På utbildningen får du lära dig metoden Lönekartläggning i Svenska kyrkan samt hur lönebildningen ska gå till enligt Svenska kyrkans avtal. Du får också veta vilka krav diskrimineringslagen ställer på arbetsgivare när det gäller jämställda löner och andra anställningsvillkor. Du får de nödvändiga kunskaperna för att kunna göra en lönekartläggning i din egen församling eller ditt pastorat.​

Hade grundkunskapen men mycket bra att uppdatera sig och få möjlighet att få andras perspektiv.

Mona Berntsen, personalkonsulent, Härnösands stift

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här
Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.