Victor Backström, förtroendevald (POSK)

Fritidsledare, student och prästkandidat samt nyvald kyrkorådsordförande i Täby församling, ledamot i Stockholms stiftsstyrelse och i kyrkomötet.

Du engagerade dig som förtroendevald för 12 år sedan när du var i 20-årsåldern – varför?

Jag var engagerad i Svenska kyrkans unga, som konfirmandledare och ideellt aktiv. Så när jag fick frågan från en person jag kände mycket väl – och som tyckte att det här skulle vara ett bra forum för mig också – var steget inte särskilt stort. Jag började i det lilla på lokal nivå i Täby församling, som idag har runt 40 000 medlemmar. Sedan har ett uppdrag lett till ett annat och nu är jag förtroendevald såväl i församlingen som i stiftet och på nationell nivå i kyrkomötet.

Hur skiljer sig uppdrag och arbetsgivaransvar åt på de olika nivåerna?

– Ansvaret är i grunden detsamma, men arbetet med arbetsgivarfrå-gor blir mer övergripande för varje nivå. Kyrkomötet ansvarar för budget på nationell nivå, men ser inte den påverkan det får på enskilda personer. I stiftet, där jag också sitter i styrelsen, kommer vi lite närmare verksamheten. Men här finns helt andra kompetenser på kansliet, allt från stiftsjurister till HR-specialister och liknande, som vi inte har lokalt. Mest konkreta blir därför arbetsgivarfrågorna på församlingsnivå, där vi möter dem direkt och hela tiden.

– Att ha en ekonomi som går ihop även på lång sikt är avgörande för verksamheten och ett viktigt ansvar för kyrkorådet.

Vad blir viktigast framöver?
– Att ha en ekonomi som går ihop även på lång sikt är avgörande för verksamheten och ett viktigt ansvar för kyrkorådet. Nu är lokalförsörjningsplaner den stora frågan och under förra mandatperioden gjorde vi en större översyn av bemanningen. Då tittade vi igenom hela personalstaben och minskade den med sex-sju personer. Det tog tid och krävde många samtal, men till slut var det ett enigt kyrkoråd och fullmäktige som stod bakom beslutet och stöttade kyrkoherden i genomförandet. En sådan fråga skulle lätt kunna bli infekterad, men vi klarade det genom att vara lyhörda för olika perspektiv och tillsammans försöka se helheten. Det gläder mig. Samtidigt är det förstås känslomässigt svårt, framför allt i en församling där jag själv varit engagerad så länge och känner personalen.

Du är också anställd som fritidsledare för barn och ungdomar i en annan församling sedan drygt fem år – vilka erfarenheter tar du med dig till arbetsgivarrollen i kyrkorådet?
– Det är nyttigt att emellanåt se från flera håll hur stora förändringar mottas, till exempel när nya kyrkohandboken kom för några år sedan eller under pandemin när olika beslut har behövt fattas och förankras i verksamheterna lokalt. En slutsats är att det tar betydligt längre tid för information eller kunskap att sippra ut överallt än man i allmänhet tror. Kommunikation är alltid svårt – och kyrkan är en spretig organisation – så det gäller för arbetsgivaren att vara tydlig och upprepa sitt budskap. Kyrkoherden är den som leder operativt och primärt ska vara ansiktet utåt, medan vi i kyrkorådet står bakom besluten och finns till förfogande om kyrkoherden vill.

Text: Susanna Lidström

Denna intervju har tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus, nr 1/2022. 

Annat som kan intressera!

Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag (blandat lärande online)

Utbildningen Kyrkorådsordförande – att växa i roll och uppdrag vänder sig till dig som är ordförande eller vice ordförande i ett kyrkoråd. Utbildningen är också öppen för dig som är kyrkoherde om din kyrkorådsordförande är anmäld.

Guide för förtroendevalda och kyrkoherdar

En vägledning för förtroendevalda och kyrkoherdar att fullgöra sina respektive uppgifter. Pris: 50 kr/st, artikelnummer 2042. Finns även att ladda ner kostnadsfritt.

Protokollet - Från kallelse till justering - häfte

Protokollet går igenom formaliebestämmelserna i kyrkoordningen i den ordning de förekommer. Pris 50 kr, artikelnummer 2026. Finns också att ladda ner kostnadsfritt.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!