Om forskning

Här återfinns intervjuer med sakkunniga kring olika typer av forskning.

Intervjuerna kan ha publicerats i den tryckta versionen av Ducatus.

Vilken forskning vill du läsa mer om? lotta.person@skao.se

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!