Foto: Magnus Aronson

Arbetsrätten i teori och praktik -grunder och fördjupning

Ger dig grundläggande kunskaper och fördjupad förståelse för arbetsrätten grunder genom en blandning av föreläsningar, samtal och grupparbeten kring verklighetsnära case. Två dagar, på plats. Ett måste för dig som vill säkerställa att du hanterar arbetsrättsliga frågor på ett korrekt och rättssäkert sätt.

Vill du bli en ännu bättre arbetsgivare? När du vet mer om lagar och Kyrkans kollektivavtal underlättar det arbetet på hemmaplan. Du minimerar också risken att hamna i konfliktsituationer genom att du är säker på vad som gäller.

Under två dagar får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper i centrala arbetsrättsliga frågor som en arbetsgivare måste hantera korrekt för att undgå tvister och skadestånd. Vi utforskar de senaste rättsliga riktlinjerna och analyserar de mest relevanta fallen för att ge dig en djupare förståelse av arbetsrättens komplexa värld.

Denna utbildning ersätter de tidigare utbildningarna Arbetsrätt 1 och 2, efter synpunkter från er medlemmar. 

Uppdelad i två delar - blandat lärande

Innan vi ses ska du ha genomfört e- utbildningen Introduktion till arbetsrätten i Svenska kyrkan.  Den tar två timmar att genomföra och ger dig de första grunderna i arbetsrätten. Du får tillgång till e-utbildningen när du anmäler dig.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som i ditt dagliga arbete kommer i kontakt med personalledning och personal­frågor. Du är exempelvis kyrkoherde, kansli­chef, kyrkokamrer, personalchef, personal­ansvarig, personalsekreterare eller förtroende­vald med särskilt ansvar för personalfrågor. 

Kursens innehåll 

Utbildningen är såväl teoretisk som praktisk och varvar föreläsningar med diskussioner, övningar och grupparbeten kring fall från verkligheten:

  • Vårt arbetsrättsliga system och Svenska kyrkans kollektivavtal
  • Allmänna skyldigheter i anställningen, arbetsledningsrätt, arbetsskyldighet, lojalitets­plikt, kritikrätt, bisyssla, kontroller med mera.   
  • Anställningsskyddslagen: uppsägning, arbetsbrist och personliga skäl, turordning, avskedande, verksamhetsövergång, omställningsavtalet  
  • Medbestämmandelagen och förtroendemannalagen
  • Förhållandet kyrkoordning–lag, tillsyn, beslutsprövning, överklagande, behörighetsfrågor, befogenhetsprövning med mera. 

Vad du lär dig

Utbildningen ger dig såväl grunder som djupare kunskaper i arbetsrätten. Du lär dig att tillämpa regler och avtal samt hur du ska agera korrekt i mer komplexa arbetsrättsliga situationer. Genom att hantera regler och avtal rätt från början kan du undvika arbetsrättsliga konflikter i det dagliga arbetet.  

Läs mer och anmäl dig!

Länk till anmälan

Vi som utbildar

Pia Wiseen Wernblom, P G Forsberg, Per Westberg och Robert Svec. 

Annat som kan intressera!

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Chefsjuristen utreder

Robert Svec reder ut olika snåriga frågor som många arbetsgivare inom Svenska kyrkan kan komma att brottas med.

En person sitter intill en datorskärm med en halvt uppslagen bok om arbetsrätt i handen.

Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.