En person vid en diskbänk sätter på sig tunna plasthandskar.
Foto: Magnus Aronson

Arbetsmiljön inom församlingsverksamheten

Arbetsgivarens ansvar att anställda inte blir sjuka eller skadade

I sin roll som arbetsgivare har församlingen ett ansvar för att de anställda inte blir sjuka eller skadade i sitt arbete. Detta ska ske genom ett systematiskt och förebyggande arbete med att undersöka och riskbedöma arbetsförhållandena i verksamheten för att förebygga ohälsa och olycksfall. Att arbeta systematiskt med arbetsmiljön ska vara en naturlig del i den dagliga verksamheten.

Arbetsmiljön omfattar alla förhållanden på en arbetsplats:

  • sociala
  • organisatoriska
  • fysiska förhållanden.

Arbetsförhållandena i församlingsverksamheten präglas av möten med människor - meningsfulla uppgifter som främjar hälsa och trivsel.

Psykiskt påfrestande arbetsuppgifter

Att arbeta med människor som lever i utsatthet eller som på olika sätt kan behöva stöd kan också vara psykiskt påfrestande och arbetsgivaren ska vidta åtgärder för att motverka att sådana uppgifter leder till ohälsa hos arbetstagarna.  Det kan ske genom

  • tydliga rutiner i hur vissa situationer ska hanteras
  • tillgång till handledning
  • organisering av arbetet så att arbetstagare i vissa situationer inte arbetar själv. 

Viktigt med balans krav/resurser

Det är viktigt att se till att kraven i arbetet och resurserna för att göra arbetet är i balans och att det finns utrymme för återhämtning.

Höga ljud

Det finns andra uppgifter som innebär höga ljud såsom i arbete på en förskola eller med kyrkomusik. Där det blir viktigt att hitta arbetssätt och utrustning som skyddar hörseln.  

två kvinnor pratar på en kyrkogård, klädda i gula arbetskläder. en kvinna står med ryggen mot betraktaren, den andra har långt mörkt hår.

Arbetsledarutbildning för vaktmästare på kyrkogård och i kyrka

En utbildning för dig som vill utvecklas i din roll som arbetsledare och därmed leda din verksamhet och din personal på ett än mer tryggt tryggt och utvecklande sätt. Både praktiska övningar och hemuppgifter ingår i utbildningen.

illustration över en datorskärm med programmet IA trossamfund öppet.

IA Trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön.

Lär dig mer om arbetsmiljö!

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Arbetsmiljökonferens 22-23 maj 2024

Tema: Arbetsmiljö i förändring! Årets evenemang för er som ansvarar för dagens och morgondagens arbetsmiljö inom Svenska kyrkan.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.