Visar garderob med olika skyddskläder på galge
Foto: Magnus Aronson

Lyckat med nya rutiner för rekrytering

Kyrkogårdsförvaltningen i Västerås lade ner orimligt med tid på att rekrytera säsongsanställda. Ändå var träffsäkerheten ofta låg. Så de satte sig ner, tänkte om, tänkte nytt – och har därefter upplevt sin bästa säsong på länge. 

Västerås pastorat hade tröttnat på alla dagar och timmar som gick åt till att granska personliga brev, läsa CV:s och sitta i otaliga intervjuer för att kunna rekrytera det dryga fyrtiotal personer som behövs varje sommar till kyrkogårdsförvaltningen. Pastoratet kände alltmer att det behövde effektivisera arbetsgången, ge fler möjlighet till ett personligt möte och skapa ett bättre beslutsunderlag för arbetsledarna inom förvaltningen.  

– Träffsäkerheten var helt enkelt för låg och vår process för ineffektiv. Det berättar Anna Carlin, HR- specialist.  

Träffsäkerheten var helt enkelt för låg och vår process för ineffektiv.

Anna Carlin, HR- specialist.

Arbetsgrupp jobbade fram ny rutin för rekrytering

För att förbättra sitt tillvägagångssätt bildade pastoratet en arbetsgrupp som bland annat fick i uppdrag att ta fram ett antal önskvärda förmågor hos dem de skulle rekrytera. Gruppen kom fram till följande: faktakunskaper och intresse för arbetet, förmåga till avvägning och prioritering samt samarbetsförmåga.

Till 2019 års säsong sökte omkring 200 personer till förvaltningen. De nya rutinerna innebar att redan när intresserade skickade in sin ansökan skulle de besvara ett antal urvalsfrågor. Därigenom kunde arbetsledarna tidigt sortera vilka som skulle gå vidare till telefonintervju. Under telefonintervjun ställdes ytterligare frågor och om kandidaten uppfyllde kriterierna samt gjorde ett gott intryck bjöds hen in direkt till en av tre träffar med såväl grupp- som individuella moment.

– Träffarna lades efter ordinarie arbetstid i våra egna lokaler på Hovdestalund, fortsätter Anna Carlin. Alla fick namnskylt och arbetsmaterial som både innefattade gruppövningar och individuella uppgifter. Vi inledde med presentation av oss själva och organisationen, beskrev hur en vanlig arbetsdag kan se ut och visade en film där tidigare säsongsanställda berättar vad de gillar med jobbet och hur de tycker det är att arbeta hos oss.

Gruppövning prövade olika kompetenser

Under gruppmomentet utgjorde en lagbas lagledare för respektive grupp medan en arbetsledare ansvarade för gruppövningarna och på så sätt fick höra hur var och en av kandidaterna resonerade. I gruppövningarna prövades både faktakunskaper, avvägningsförmåga och samarbete. I den individuella enkäten ingick frågor som: vad tycker du gör kyrkogårdsmiljön till en speciell arbetsplats? Och vad är viktigt när man arbetar i lag? De fick även vara med och tycka till om upplägget för gruppintervjun.

I direkt anslutning till träffarna utvärderades kandidaternas insats och referenser togs innan ett urval av de sökande erbjöds arbete.

Metoden träffade rätt

Resultatet av de nya rutinerna är mycket gott.

– 2019 är den bästa säsongen hittills. Det är vi alla överens om, säger kyrkogårdsföreståndare Patrik Börjesson, som ingår i arbetsgruppen. Dem vi anställt har varit genuint intresserade av sitt arbete, vi har inte haft några interna konflikter och verkstaden berättar att de aldrig har tidigare fått in så få reparationer som har berott på handhavandefel.

Även små förvaltningar kan vinna på att tänka nytt

Anna Carlin är medveten om att Västerås pastorat med sin storlek ägnar sig åt volymrekrytering och att villkoren kan se helt annorlunda ut i ett litet pastorat.

– Oavsett storlek kan det ändå vara värdefullt att göra någon form av behovsanalys av vilka egenskaper som behövs på den egna förvaltningen och hur man kan vaska fram dessa. Det är inte alltid den med tjusigaste cv:t eller den mest talföra som automatiskt är den bästa kandidaten. Själv tycker jag att det här är bland den viktigaste och roligaste rekryteringen vi gör, avslutar hon med ett leende.

Text: Lotta Person

Not: Intervjun gjordes inför sommarsäsongen 2019. Västerås pastorat arbetar på samma sätt inför sommarsäsongen 2022. 

 

Annat som kan intressera

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan - häfte

Rekrytering till befattning i Svenska kyrkan är en grundläggande handbok för dig som anställer medarbetare. Materialet reviderades 2022 och har uppdaterats 2023.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!