Foto: Rebecca Elfast

Nya riktlinjer främjar fysisk aktivitet

Rörelsevariation är viktigt oavsett om arbetet innebär mycket stående, stillasittande eller är fysiskt ansträngande. Därför har Folkhälsomyndigheten tagit fram nya riktlinjer för att främja fysisk aktivitet och minska det farliga stillasittandet.

Vi tillbringar en stor del av vår vakna tid på jobbet och oavsett om vi sitter, går eller står så gäller det att få variation. Och det är arbetsgivaren som ska se till att anställda får möjlighet till tillräcklig rörelsevariation och återhämtning.

– Riktlinjerna är ett kunskapsstöd som kan användas i arbetet med att främja fysisk aktivitet, säger Marita Friberg, på enheten för hälsofrämjande levnadsvanor på Folkhälsomyndigheten, FHM.

Enligt de nya riktlinjerna bör alla ställa sig upp, sträcka på sig, eller gå ett par minuter varje halvtimme, för stillasittandet är den absolut största riskfaktorn för vår hälsa. 

En friskvårdstimme är bra, men räcker inte menar FHM. Det krävs ett strategiskt och aktivt arbete för att få till mer vardagsrörelse och bryta långvarigt stillasittande.

Enligt de nya riktlinjerna bör alla ställa sig upp, sträcka på sig, eller gå ett par minuter varje halvtimme, för stillasittandet är den absolut största riskfaktorn för vår hälsa. 

Den senaste EU-undersökningen Eurobarometern visar att svenskarna sitter mer stilla än övriga i Europa – och det får konsekvenser. Stillasittande ökar risken för typ 2-diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och flera vanliga cancerformer.

I dag har var tionde svensk även obesitas eller fetma – en hälsofarlig och kostsam sjukdom som definieras av ett BMI på över 30.

– Fetman ökar i alla grupper oavsett ålder, kön, utbildningsnivå, eller socioekonomisk status, vilket tyder på att det är samhällsfaktorer som driver utvecklingen, menar Marita. 

Svenskarnas totala energiintag har ökat, samtidigt som vardagsmotion som att gå till posten eller resa sig för att byta tv-kanal, har försvunnit. I dag behöver vi inte ens lämna soffan för att handla mat och kostnaderna för de en miljon svenskar som har fetma är över 70 miljarder årligen. 

Att många svenskar når rekommendationen om 150 minuters pulshöjande aktivitet varje vecka är bra, men det kompenserar inte vårt stillasittande. Trots att Sverige toppar listan över länder där man tränar varje vecka, överväger de negativa konsekvenserna.

– När vi jobbar vid en skärm slits axlar, rygg och handleder med fel ergonomi och vår ökade skärmtid har även lett till att vår ögonhälsa försämrats och närsyntheten ökar, säger Marita. 

Därför uppmuntrar FHM arbetsgivare att inkludera rörelsevariation i arbetsmiljön. 

– Att det finns möjlighet till återhämtning och variation ska ingå i arbetsmiljöarbetet på samma sätt som luftkvalitet och bullernivå. Arbetsgivaren kan också stimulera till fysisk aktivitet genom friskvårdsbidrag och friskvårdstimme under arbetstid.

Målet är att få in mer rörelse och återhämtning kontinuerligt under dagen.

– Det kan vara att ta ett möte gående i stället för att sitta still, lunchpromenader med kollegor och tillgång till cykelförvaring och omklädesrum på arbetsplatsen. Andra sätt att få in rörelse och variation under arbetsdagen är att använda gåband, kontorscyklar eller stolar som möjliggör ett dynamiskt sittande. 

En ny utmaning är att många arbetar hemifrån.

– Vid hemmasittande får man inte naturligt avbrott med fikapaus, eller att man går till skrivaren eller går och pratar med kollegor. Enligt de nya riktlinjerna måste rörelsevariation under arbetsdagen inkluderas mer, genom dialog och samarbete mellan arbetsgivare och arbetstagare, menar Marita.

– Fysisk aktivitet bidrar till en ökad fysisk och psykiskt hälsa, minskad stress, förbättrad koncentrations- och inlärningsförmåga och bättre sömnkvalitet. Det minskar risken för högt blodtryck, kärlkramp, diabetes, benskörhet och depression och används därför behandlingsmetod inom vården, och borde även uppmuntras av arbetsgivare och företagshälsovården. 

Text: Sofia Zetterman, publicerad i tryckt version av Ductus nr 1/2024

Tips för att uppmuntra till rörelse på arbetsplatsen 

  • Installera höj- och sänkbara bord för att få variation. 
  • Ta möten och medarbetarsamtal gående. 
  • Sätt upp en uppmaning att ta trappan på hissdörren.
  • Tillåt en friskvårdstimme för träning på arbetstid.
  • Informera om 20-20-20: att var tjugonde minut titta på något i 20 sekunder som är 20 meter bort, för att bevara ögats elasticitet
  • Spela pingis på fikarasten. 

Källa: Folkhälsomyndigheten

Annat som kan intressera!

Kvinna visar en prototyp av ett svalg.

Sex tips för dig som använder rösten mycket i jobbet!

Rösten är ett viktigt arbetsverktyg för många, inte enbart inom Svenska kyrkan. Specialistlogoped Karin Huss delar med sig av tips som får rösten att hålla hela dagen.

Flera olika häften och böcker om arbetsmiljö och en penna ligger på ett bord.

Grundläggande arbetsmiljöutbildning (utbildning)

Grundläggande arbetsmiljöutbildning är en partsgemensamt framtagen utbildning som ger en grund i vad arbetsmiljöansvaret, arbetsmiljöarbetet och arbetsmiljölagstiftningen innebär.

Handslag mellan två personer.

Då kan det bli uppsägning

ARBETSRÄTT. Var dras gränsen för uppsägning på grund av ohälsa, när en medarbetare inte kan prestera på jobbet? Vilka skyldigheter och rättigheter har arbetsgivaren respektive arbetstagaren? Erik Danhard, advokat och arbetsrättsexpert förklarar vad som gäller.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!