Presskort, penna och block.
Foto: Magnus Aronson

Medlemstidningen Ducatus finns även på webben!

Erbjuder er arbetsgivare och chefer inom Svenska kyrkan fördjupande artiklar och reportage om arbetsgivarfrågor lite snabbare, lite enklare och mer regelbundet.

Ducatus på webbenerbjuder både artiklar som tidigare publicerats i den tryckta versionen av Ducatus och material exklusivt för Ducatus på webben.

Vad vill du läsa mer om? Kontakta internredaktör Lotta Person

Ett smörgåsbord av reportage och intervjuer, för dig som chef och arbetsgivare.

Man med ljus tröja står med armarna i kors, lutad mot ett träd.

Om Akka: Det är viktigt att alla svarar ärligt!

– Det viktigaste är att Akka är på riktigt. Medarbetarna lägger ner ganska mycket tid och känslor och vi som arbetsgivare tar det på allvar. Det säger Martin Johansson som länge använt Akka som verktyg för medarbetarundersökningar.

Illustration över färgglad nyckel.

Regnbågsnyckeln har öppnat dörrar

En av de första arbetsgivarna som fick ta emot hbtq-märkningen Regnbågsnyckeln var Harplinge-Steninge församling. Och processen har gett ringar på vattnet. Regnbågsnyckeln öppnar för ett bredare samtal och inkludering, säger kyrkoherde Peder Jarnvall.

Internrekrytering av man var inte könsdiskriminering

Ett studieförbund utlyste internt en ledig tjänst som teamekonom. Två kvinnor och en man var de enda sökande. Kvinnorna var civilekonomer och hade arbetat längre än mannen som hade en kortare ekonomutbildning. Mannen anställdes – vilket inte var könsdiskriminering, enligt Arbetsdomstolen.

Teckning som visar ett öga inuti ett paragraftecken

För bra arbetsmiljö fri från diskriminering - ta avstamp i lagarna

Både arbetsmiljölagen och diskrimineringslagen ställer krav på arbetsgivare att arbeta systematiskt och aktivt mot kränkande särbehandling och för en god arbetsmiljö där alla kan utföra sina uppgifter utan risk för ohälsa. Arbetsrättsjurist Pia Wiséen Wernblom reder ut begreppen kring regelverken och ger tips.

Ett par glasögon ligger ovanpå ordet Akka.

Arbetsmiljöundersökningen Akka sex år visar följande:

Hög motivation för de egna arbetsuppgifterna– men bristande kommunikation och konflikthantering.

man med polotröja och kavaj tittar upp från sitt arbetsbord.

Rätt till insyn vid tillsättning av chef

Vår församling ska nu anställa ny kyrkoherde och inför förhandling i frågan med facken har vi bestämt oss för ett urval av tre intressanta sökanden. Facken kräver dock att församlingen ska förhandla avseende samtliga som sökt tjänsten och då även tillhandahålla facken alla ansökningshandlingar. Har vi verkligen en sådan skyldighet – vi önskar så långt möjligt värna om sökandenas integritet?

illustration av person vid kopieringsmaskin. Ur en dörr bakom personer sträcker två långa armar ut sig.

Så blir otrygga rum trygga

Diskrimineringsuppropen #metoo och #vardeljus har lett till arbetsmiljöanalyser i Svenska kyrkan. Kultur och struktur diskuteras rent allmänt, men också de fysiska rummen. Marit Norén, präst och metodutvecklare med specialisering genus, ger råd om hur rum kan bli trygga.

Råd för att förebygga kränkande särbehandling

Närmare var femte svensk utsätts för kränkande särbehandling på jobbet. Vad kan den som är chef göra för att förebygga kränkningar och hur kan hen agera när de förekommer? Arbetsgivarorganisationens arbetsmiljöspecialist Sara Strandberg ger tips och råd.

kvinna i täckkappa framför en stor kyrka.

När elpriserna skenar – kallställda kyrkor

De höga elpriserna tvingar kyrkoråd att tänka i nya banor. Södra Kållands pastorat i Skara stift har under vintern kallställt 4 av totalt 17 kyrkor. Ny teknik håller koll på luftfuktigheten. – Vi vill ju att kulturarvet ska må så bra som möjligt, säger Lisbeth Bärgman, pastoratets kyrkogårds- och fastighetschef.

Kyrka i bakgrunden, i snölandskap med blå himmel.

Lästips från Magdalena Boork

Om klimatstyrning och temperatursänkning

Kvinna med kort hår, lugg, örhängen och blå blus.

Råd inför klimatstyrning och temperatursänkning

Gör en grundlig analys innan ni beslutar om temperatursänkning.  Det förespråkar Magdalena Boork, nationell energisamordnare.  – En tidig kontakt med länsstyrelsen är heller aldrig fel.

foto på sedlar i olika valörer

Små löneskillnader mellan män och kvinnor

Arbetsgivarorganisationens nyligen genomförda analys av lönestatistik för Svenska kyrkans yrken visar inga signifikanta skillnader mellan könen. – Kvinnors genomsnittliga löner ligger något lägre än männens, men som regel rör det sig inte om mer än ett par procents skillnad, konstaterar Anders Sundström, projektledare på Statisticon.

man med skjorta, kavaj och glasögon lutar sig mot en hurts.

TRE FRÅGOR TILL...:”Vi kan vara ganska stolta över löneläget”

… Sten Lycke, biträdande förhandlingschef vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Kvinna pekar på en duk från taket med text från presentation.

Så kan vi vara kyrka för fler

Intresset för idealitet ökar inom Svenska kyrkan och är ett utvecklingsområde i många församlingsinstruktioner.

Ett räkors i förgrunden, en konfirmandgrupp i bakgrunden.

Fler unga ideella, men strategier saknas ofta för att behålla dem

Antalet frivilliga inom Svenska kyrkans ungdomsverksamhet har ökat under 2000-talet. Samtidigt minskar antalet ideella inom barnverksamheten och för vuxna som vill engagera sig är möjligheterna begränsade. Det visar en ny rapport.

två kvinnor sitter i en lekpark på en förskola. Kvinnan till höger har prästskjorta.

Så berikar förskolan församlingen - och vice versa

Nära samarbete och tydlig ansvarsfördelning mellan rektor, kyrkoherde och kyrkoråd är några av framgångsfaktorerna för att styra och leda en komplex verksamhet i enlighet med såväl skollag som kyrkoordning.

Person gräver urngrav. i förgrunden en skottkärra med jord.

Arbetsvolymmätning ger bra underlag för beslut

Arbetsvolymmätning är en lite undanskymd och samtidigt regelbundet efterfrågad tjänst bland Svenska kyrkans arbetsgivare. tjänsten ger beställaren ett användbart beslutsunderlag inför framtiden.

Teckning med stora bokstäver för LAS.

LAS - mycket händer nu!

Arbetsrätten genomgår sin största förändringsfas på många år och flera nyheter i lagen om anställningsskydd (LAS) har trätt i kraft under sommaren. Chefsjurist Robert Svec reder ut begreppen kring de nya regler som nu börjar tillämpas.

illustration över två kyrkor, likt ett pussel, med ett citat intill.

Använd resurserna på ett smart sätt - då blir vår röst tydligare

Domprost Stefan Hiller ser stora möjligheter med att samordna uppgifter och utnyttja resurser smartare för att tillsammans kunna skapa ekonomisk bärkraft - och därmed bättre förutsättningar att göra skillnad än var och en för sig.

Kvinna med mörk blus står i kyrkorum.

Så arbetar vi med lönekriterier

Lön är ett av flera medel för att nå uppsatta mål med verksamheten. Haninge pastorat använder i sin lönesättning både kriterier från Svenska kyrkans löneavtal och lönekriterier som pastoratet själva arbetat fram.

Fyra personer, tre män och en kvinna, lutar sig mot ett räcke på en balkong.

Knivsta, pastoratet som vågar tänka utanför boxen

Medlemstappet fick Knivsta pastorat att fundera på vad som var långsiktigt hållbart. - Vi valde att gasa, säger Lacka Linder, kanslichef i Knivsta pastorat.

Kvinna med prästskjorta lutar sig mot ett träd. I bakgrunden en kyrka.

-Vi måste hela tiden tänka om

I en landsbygdsförsamling präglad av utflyttning, begränsad arbetsmarknad och en åldrande befolkning minskar medlemsintäkterna för varje år som går. -Det gör att vi måste ligga steget före med förändringar för att inte tvingas säga upp personal, säger Åmåls kyrkoherde Lotta Cohén.

Nytt sätt att rekrytera lockar fler sökande

Går det att locka fler sökande till tjänster som är svåra att besätta? Trollhättans församling gjorde tydligare och spetsigare platsannonser för att förbättra sin rekrytering. Det har gjort att det kommit in många ansökningar till tjänster som tidigare bara lockat några enstaka sökande.

kvinna med glasögon och kort hår i ljust rum med kors på väggen i bakgrunden.

"Det måste finnas en grundglädje i uppdraget”

Efter drygt åtta år som ärkebiskop är det dags för Antje Jackelén att lägga ner staven i slutet av oktober. För Ducatus läsare delar hon med sig av sina erfarenheter som ledare på olika positioner – senast som den 70:e i ordningen och den första kvinnan att inneha Svenska kyrkans högsta ämbete.

Undvik konfrontation och skapa en oenighetens gemenskap

Petter Karlsson, samordnare för Svenska kyrkans arbete mot våldsbejakande extremism, uppmanar arbetsgivare att skapa ett klimat där vi får tycka olika men där det finns tydliga regler för hur vi uttrycker oss och agerar.

Illustration i olika färger av husfasad med dörr, fönster och lampor i fönstren.

Demokratistärkande arbete - praktiska tips och teologiska råd

Svenska kyrkan driver sedan flera år ett stiftsövergripande program för social hållbarhet med fokus på tillit och demokrati. Genom detta kan församlingar och pastorat söka stöd för ökad kunskap, förståelse och motståndskraft mot strukturell rasism och antidemokratiska ideologier.

Man med prästskjorta och glasögon, mot en vägg.

HALLÅ DÄR …

… kyrkoherde Magnus Hedin i småländska Moheda pastorat, som sökt och fått projektmedel från det stiftsövergripande programmet Social hållbarhet – fokus tillit och demokrati.

Teckning med två personer som står framför en dörr som det står regler, rutiner på. Bakom dörren en bläckfisk.

Arbetsgivarens ansvar vid hat och hot: Förebygg och stötta långsiktigt

Hat och hot på jobbet är en arbetsmiljöfråga som behöver före- byggas och hanteras på ett systematiskt sätt och som ingår i arbetsgivaransvaret.

Man, präst med glasögon sitter i en fåtölj vid ett bord.

Så mötte Högsbo extrema gruppers hat och hot

När Högsbo församling i Göteborg inför förra årets kyrkoval utsattes för en aggressiv kampanj regisserad av högerextrema Alternativ för Sverige ledde det till hot mot såväl förtroendevalda som personal.

En man och en kvinna pratar med varandra. över deras huvuden pratbubblor med frågetecken respektiveutropstecken.

Facklig samverkan öppnar för kontinuerliga samtal

Genom gott samarbete med skyddsombud och arbetsplatsombud kan arbetsgivaren fångaupp frågor som skaver innan de växer till stora problem.

Kvinna med glasögon och randig tröja.

Hallå där Sofi Wennberg, HR-specialist i Luleå domkyrkoförsamling

– hur jobbar ni med medarbetarundersökningen Akka?

Ratt till ventilation.

Michael Tuvesson om IA trossamfund

IA Trossamfund är ett gemensamt branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. – Varför inte fler använder sig av IA är för mig en gåta. Det har revolutionerat arbetsmiljöarbetet.

illustration som visar hur det blåser bland blommor och blad.

Peter: Bristande dokumentation gjorde att jag fick börja om från ruta ett

När Peter kom som ny kyrkoherde till arbetsplatsen visste han att en medarbetare  var sjukskriven. Någon annan överlämning eller information om personen hade han inte fått. – Det visade sig att det fanns en lång historia med många samtal som föregått situationen vi stod i.

Teckning över trädgård där det lbåser.

Katrin: En person som inte gör sitt jobb påverkar hela arbetslaget

Som ny kyrkoherde möttes Katrin av en arbetsplats där några av medarbetarna hade specialförmåner som hon inte hört talas om tidigare. Det handlade om allt från betalning för privata resor till ob-tillägg för helgjobb med tveksam koppling till aktuell tjänst.

Teckning över trädgård där det lbåser.

Svåra samtal som inte blir av skapar osund arbetskultur

Personalproblem som inte hanteras i ett tidigt skede kan lätt växa till sig och kräva många besvärliga samtal för att redas ut. Det fick kyrkoherdarna "Katrin" och "Peter" erfara när de tillträdde sina tjänster.

två par händer på ett bord. en håller i en kaffekopp.

Så ska chefen agera när medarbetare känner sig kränkt

När övergår kritik på jobbet till kränkning? Och vad ska chefen göra är konflikter uppstår? Chefsutbildarna Georg Frick och Sofia Norberg berättar hur du som chef kan ta tag i svåra situationer.

Foto av kvinna intill ett citat.

Öva på att möta reaktioner

– Att våndas inför svåra samtal är mänskligt, med som ansvarig chef gäller det att se till arbetsplatsens bästa och inte ducka för utmaningen. Det menar Monica Klingvall, ledarskapskonsult.

Exempel på samtalsunderlag om arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier

Gävle pastorat har arbetat fram ett samtalsmaterial som rör arbetsklimat, kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.

Monica Molin, förtroendevald (S)

Kyrkorådsordförande i Lunds pastorat med 30 års erfarenhet som lokalt förtroendevald inom kyrka och kommun.

Man med glasögon, fluga, kort hår och kavaj.

Victor Backström, förtroendevald (POSK)

Fritidsledare, student och prästkandidat samt nyvald kyrkorådsordförande i Täby församling, ledamot i Stockholms stiftsstyrelse och i kyrkomötet.

Kvinna med ljus klädsel och glasögon samt axellångt hår.

Inga-Kerstin Eriksson, förtroendevald (KF)

Kyrkorådsordförande i Södra Sandby församling och kommunalråd i Lund.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!

Hitta snabbt

Svenska kyrkans avtal 23

Skao har träffat centrala kollektivavtal med arbetstagarorganisationerna. Svenska kyrkans avtal 23 gäller till och med den 30 april 2025 och innebär en enklare löneprocess, fler vägar till arbete i kyrkan och ett minskat semesterberg.

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.