Medlemsundersökningen 2020

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Skao, är en gemensam arbetsgivar- och serviceorganisationen för Svenska kyrkans drygt 600 arbetsgivare samt en del närstående organisationer.

Vi förhandlar kollektivavtal, tillhandahåller rådgivning i arbetsgivarfrågor och arrangerar såväl konferenser som ett antal utbildningar. 

Kommande år står Svenska kyrkan inför stora utmaningar, med ett krympande antal kyrkotillhöriga, själva basen för ekonomin. Det blir en omställning för de ekonomiska enheterna och påverkar säkert också de tjänster som vi tillhandahåller.

För att vi ska kunna möta med det utbud och den service som ni har rätt att förvänta er måste vi ständigt vara lyhörda för era krav och behov.  

Vi har därför talat med 100-talet representanter från hela landet. Det sammanställa resultatet kommer att utgöra en betydelsefull utgångspunkt i styrelsens strategiska vägval för de närmsta åren. Såväl församlingar som pastorat, stad och landsbygd, stora och små enheter från samtliga stift finns representerade. 

En sammanställning av de svar som insamlades finner du i Rapport till respondenter.

Förteckning över intervjuade funktioner:

  • Kyrkorådsordföranden (32)
  • Kyrkoherdar (32)
  • HR-personer (31)
  • Biskopar (3)
  • Stiftsdirektorer (4)
  • Kyrkostyrelsen (1)

De fördelades på följande stift: Uppsala (8), Linköping (8), Skara (12), Strängnäs (7), Västerås (7), Växjö (9), Lund (11), Göteborg (10), Karlstad (6), Härnösand (5), Luleå (6), Visby (3), Stockholm (11).  

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.