Gränsdragning arbete/fritid – stöd för samtal på arbetsplatsen - häfte

Partsgemensamt samtalsmaterial som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv.

  1. Hur ska diakonen Lars hantera att han, när han är ledig och firar gudstjänst, möter församlingsbor som behöver råd och stöd?
  2. Hur ska kantor Ing-Marie hantera dopföräldrars önskemål om viss musik med sitt eget behov av ledighet?
  3. Vad innebär den digitala teknikens utveckling för utmaningar beträffande arbetstidens förläggning, socialt stöd och möjligheten till gränssättning mellan arbete och fritid?  

Gränsdragningen mellan arbete och fritid är en fråga som belysts i flera arbetsmiljöstudier. Den har också kommit upp i samband med det två senaste avtalsrörelserna.

Ett partsgemensamt framtaget material som har sin utgångspunkt i Arbetsmiljöverkets  Vägledning om arbetsmiljöutmaningar i ett gränslöst arbetsliv (AD1711). 

Som chef och arbetsledare kan detta material användas exempelvis vid arbetsplatsträffar i samarbete med skyddsombud, men även vid enskilda samtal mellan chef/ arbetsledare och medarbetare i syfte att skapa tydlighet kring var gränsen går mellan arbete och fritid. 

Ladda ned Gränsdragning arbete/fritid - stöd för samtal på arbetsplatsen

Innehåll

Inledningen går igenom möjligheter och konsekvenser med digital teknik. Därefter följer förslag på ämnen att samtala om som rör organisatoriska och tidsmässiga gränser.

Fyra fiktiva händelser med tillhörande samtalsfrågor inspirerar till ytterligare samtal.

Materialet innehåller även råd om hur en arbetsplats kan organisera rumsliga gränser samt förslag till fördjupning.   

Folder om organisatorisk och social arbetsmiljö i förgrund, person i bakgrund.

Organisatorisk och social arbetsmiljö

En tillfredsställande arbetsmiljö är av godo för både arbetsgivare och arbetstagare inom Svenska kyrkan

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.