Ett broderat kors i guld, vitt och blått på grönt tyg.
Foto: Linda Mickelsson

Kyrkoherde idag

Ledarskap för samspel och strategi. För dig som är ny i ditt uppdrag.

Utbildningen Kyrkoherde idag ger dig som ny i ditt uppdrag möjlighet att utveckla din förmåga till strategiskt ledarskap i samspel med medarbetare och förtroendevalda.

Kyrkoherde idag vänder sig till dig som arbetar som kyrkoherde och som varit i tjänst i upp till tre år. Den genomförs i samverkan mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Uppsala, Luleå och Skara stift och välkomnar sökanden från alla stift i landet. 

Ny omgång startar tidig vår 2023

24-26/1-23

21-23/3-23

5-7/9-23

Anteckna datumen redan nu, anmälan öppnar vecka 33. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som varit i tjänst som kyrkoherde i upp till tre år. 

Innehåll

Utbildningen ger dig som som är ny i ditt uppdrag möjlighet att utveckla din förmåga till strategiskt ledarskap i samspel med medarbetare och förtroendevalda.

Vad du lär dig

Du får

  • kunskap om rollfördelning och förståelse för den egna rollen i relation till förtroendevalda och medarbetare
  • kunskap om ledarskap i Svenska kyrkan
  • relevanta verktyg för det egna uppdraget. ​​

Aktuella datum, mer information och anmälan hittar du i Kursportalen

Anmäl dig här

Två röster från Kyrkoherde idag 2018

Andreas Sundström, kyrkoherde i Sköns församling

Vad önskar du utveckla vad gäller just ditt ledarskap, i förhållande till den församling/det pastorat där du tjänstgör?

Vår församling behöver bereda sig inför framtidens utmaningar och möjligheter med färre medlemmar, men också ett växande antal deltagare och medverkande i gudstjänster och grupper. För att möta detta behöver vi utveckla en långsiktig strategi, anpassa vår organisation och våra verksamheter med ett ständigt fokus på vårt kristna uppdrag att vara salt och ljus.  Som en del i detta vill jag utveckla mitt strategiska ledarskap och kommunikationen med församlingens ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare.

I utbildningen ingår att fundera över kyrkoherdens roll i relation till kyrkorådet. Vilka frågor har ni hittills samtalat om, ordförande och du, mellan modul ett och två?

Vilka funderingar och klargöranden har dessa samtal lett till för din del? En viktig del som utbildningen bidrar med är att vi i hög grad samtalar om våra olika, men kompletterande roller. Dels har det handlat om frågor kring skillnaden mellan ledning och styrning, och dels om hur vi strukturerar planering, budgetering, genomförande och utvärdering så att kyrkorådet verkligen styr verksamheten, och kyrkoherden ges utrymme att leda. Vi har också samtalat om vikten av ömsesidigt förtroende och öppenhet så att vi blir varandras stöd och komplement, samt klarar av att göra våra uppgifter även när tuffa beslut behöver tas. Våra tankar kring kyrkoherdens tillsyn över kyrkorådet, och kyrkorådets ansvar som arbetsgivare till kyrkoherden är annat som vi lyft.   Både jag och min ordförande är helt överens om att dessa samtal stärker och underlättar våra respektive uppgifter och gagnar församlingen.  

Annat du vill kommentera efter utbildningsomgång ett.

En av våra föreläsare påpekade att kyrkoherdens uppdrag är komplicerat, men också den kanske mest kvalificerade prästuppgiften som finns i vår kyrka. Det var ord som tog tag i mig. Att vara kyrkoherde, att arbeta med ansvaret för församlingen som helhet med både det andliga och praktiska ledarskapet, det om något är att leva i kallelsen som präst. Det jag saknat än så länge är den stora frågan som jag tror att alla församlingar måste arbeta med: hur ska vi som kyrka gemensamt möta situationen med färre medlemmar, men i många fall fler engagerade medlemmar.

Nämn en ny insikt efter utbildningsomgång två.

 Att jag måste våga släppa taget lite mer. Lägg gärna till att det är en enormt jobbig självinsikt (vid detta ler Andreas).  

Cecilia Jansdotter, kyrkoherde i Östervåla Harbo pastorat

Vad önskar du utveckla vad gäller just ditt ledarskap, i förhållande till den församling/det pastorat där du tjänstgör?

Jag tror att ledarskap alltid måste vara under utveckling. Ingen grupp är statisk och som ledare utvecklas man både med och i gruppen och genom egen växt och utbildning. För min egen del är det just nu arbetsrätt och styrning/ekonomi som jag känner att jag behöver kunna mer om.

I utbildningen ingår att fundera över kyrkoherdens roll i relation till kyrkorådet. Vilka frågor har ni hittills samtalat om, ordförande och du, mellan modul ett och två? 

Jag tror att jag har tur, i mitt pastorat är vi ganska klara över begreppen ledning/styrning. Vi kan prata om det som skaver och trampar sällan in på varandras särart. Det har dock inte alltid varit så. Vi har fått hjälp att bli tydliga både i mötessituationen och i och med en arbetsordning. Jag hoppas att den mentalitet och goda stämning som finns i kyrkorådet nu får finnas kvar också fortsättningsvis. Det hänger på oss att så blir!

Annat du vill kommentera efter utbildningsomgång ett.

Det som framförallt finns kvar i mig efter utbildningens första modul är tanken om den kaordiska organisationen, och passet om myndighetsutövning. I det kaordiska finns en stor igenkänningsfaktor för de flesta kyrkoherdar tror jag! Det är sällan kaos (hur man nu definierar kaos) eller ordning, utan oftast både och. Och att det är nödvändigt för utveckling. En annan sak jag uppskattar mycket är den kollegiala handledningen vi lärt oss och utövar under utbildningen.  

Nämn en insikt efter utbildningsomgång två.

Som kyrkoherde kan man känna sig lite ensam, modlös och trött. När jag delar mina tankar, vänder och vrider på olika frågor med andra i min situation ger det mig perspektiv på min tillvaro. Nätverkande är viktigt.  

Person håller hand över en ringklocka på en hotelldisk.

Praktiska frågor utbildningar

Hitta rätt - Hotelltips - Att delta i videomöten med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

Olika skrifter från arbetsmiljöverket ligger på en stötdämpande matta ihop med plasthandske.

Utbildningar arbetsmiljö

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar inom såväl fysisk som organisatorisk och social arbetsmiljö. 

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage med foton som visar saxar, person som kuverterar, rör med stor ratt samt en traktor med skopa som kör ut ur garage.

Utbildningar lön

Utbildningarna inom lön utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av förhandlare/rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Collage av två foton. Vill vänster lagbok och kyrkoordningen med en ordförandeklubba överst Till höger närbild av omslag till medarbetarsamtal.

Utbildningar styra och leda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder utbildningar för såväl förtroendevalda som för anställda med olika arbetsledande funktioner.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.