illustration som visar hur det blåser bland blommor och blad.
Foto: Rebecca Elfast

Peter: Bristande dokumentation gjorde att jag fick börja om från ruta ett

När Peter kom som ny kyrkoherde till arbetsplatsen visste han att en medarbetare  var sjukskriven. Någon annan överlämning eller information om personen hade han inte fått. – Det visade sig att det fanns en lång historia med många samtal som föregått situationen vi stod i.

När Peter kom som ny kyrkoherde till arbetsplatsen visste han att en medarbetare  var sjukskriven. Någon annan överlämning eller information om personen hade han inte fått.
– Det visade sig att det fanns en lång historia med många samtal som föregått situationen vi stod i, men det var inget jag fått berättat för mig eller kunde läsa mig till. Utan dokumentation stod jag på ruta ett, med ärvda problem som hamnat i mitt knä. Det första jag gjorde var att föra enskilda samtal med samtliga in-blandade, för att utan värderingar samla in fakta och få en egen bild av läget, berättar Peter.

Planen var att medarbetaren efter en historik med upprepade sjukskrivningar under flera år skulle komma tillbaka i tjänst och ha rehabilitering ledd av sin tidigare chef. Det motsatte hen sig dock och då tog Peter själv på sig ansvaret för såväl rehabilitering som kontakter med alla berörda instanser, exempelvis Arbetsförmedlingens representant då det rörde sig om en tjänst med lönebidrag.
– Jag ville inte vara en i ledet som inte tog tag i det här ordentligt. 

TROTS LÅNG REHABILITERINGSPERIOD, handledning och inskolning för att komma in i arbetsuppgifterna igen slutade det med att medarbetaren återigen hamnade i sjukskrivning, efter att först ha riktat kritik mot såväl sin nya chef som arbetsupp-lägget och organisationen.
– Det är tydligt att när det finns en skörhet på det personliga planet är det lättare att kritisera sin omgivning och arbetsplatsen än att ta itu med problem som gjort att man hamnat i detta. Jag såg att den här personen har många förmågor och gåvor, men inte kom till sin rätt på den aktuella tjänsten. Det borde ha uppmärksammats redan från början, under provanställningen, men det blev ett för svårt samtal som sedan inte togs, konstaterar Peter som tidigt tog kontakt med arbetsgivarorganisationen för att få stöd i sina samtal med facket och medarbetaren om vilka vägar som finns framåt.

Lärdomar från Peter

illa genomförda samtal ligger bakom många arbetsplatsproblem. 

samvete för samtal som inte blev av i tid bli något somläggs i efterträdarens chefs knä utan förklaring eller dokumentation. 

arbetsgivarorganisationen i ett tidigt skede för att bolla tankar och hålla koll på arbetsrättsliga frågor. 

Han har varit noga med att dokumentera alla steg i processen.

HAN HAR VARIT NOGA med att dokumentera alla steg i processen och nu står de i ett läge där kontakterna mellan parterna huvudsakligen sker skriftligt, men även vid möten med företagshälsovården. 
– Samtidigt har vi en lucka i vårt arbetslag och har tagit in en vikarie på deltid för att andra medarbetare inte ska gå på knäna. Vi har varit tydliga med att vi månar både om den som är sjukskriven och de som är kvar och har dragit ett tungt lass.
– Anställningar med lönebidrag omfattas av särskilda skyddsregler och vi har gjort allt för att hitta en lösning. Medarbetaren som fortfarande är sjukskriven har fått erbjudande om omplacering till en annan tjänst, men tackat nej till denna. Så den enda tjänst som finns att återgå till är den som hittills inte har fungerat. Detta har nu pågått i flera år och påverkar inte bara den enskilda medarbetaren, utan även vidare omkring på arbetsplatsen, säger Peter.

SJÄLV HAR HAN LAGT ner åtskilliga timmar i veckan på samtal och korrespondens kring ärendet och flera gånger tvekat om orken skulle räcka till. 

SJÄLV HAR HAN LAGT ner åtskilliga timmar i veckan på samtal och korrespondens kring ärendet och flera gånger tvekat om orken skulle räcka till. 
– Jag har hela tiden landat i en stark övertygelse om att vi i grunden har ett fantastiskt arbetslag och efter en turbulent tid med många chefsbyten före mig har vi kommit en bra bit på väg att skapa ett gott klimat med stabilitet på arbetsplatsen. Jag kommer att fortsätta att vara tydlig och ta svåra samtal så fort problem dyker upp, säger Peter.

Annat som kan intressera!

En person sitter intill en datorskärm med en halvt uppslagen bok om arbetsrätt i handen.

Arbetsrätt

Som arbetsgivare i Svenska kyrkan behöver du känna till och följa de arbetsrättsliga lagarna på arbetsmarknaden.

Collage. Fotot tillvänster visar präst som läser ur arbetsmiljölagen, fotot till höger visar händer från två personer som samarbetar.

Arbetsmiljö

En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet.

Flera händer sträcker sig efter postit-lappar på ett bord.

Chefs- och ledarskapsutveckling i Svenska kyrkan

Ett tvåårigt program för dig som vill utvecklas som chef och ledare. Det vänder sig till chefer och arbetsledare inom olika yrkeskategorier inom Svenska kyrkan och som har egen underställd personal. Ny omgång startar varje höst.

Ducatus på webben kompletterar den tryckta medlemstidningen Ducatus. Den både återpublicerar tryckt material och producerar eget, exklusivt för webben. 

Ducatus i tryckt version utkommer med fyra nummer per år. Den ingår i medlemsavgiften till Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Läs mer och skaffa egen prenumeration!