Händer som drejar lera
Foto: Johan Lenell

Tjänstepension Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har numera ett helt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, som gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare. Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare går kvar på KAP-KL Svenska kyrkan.

Anställda i Svenska kyrkan eller närstående organisationer som är medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation omfattas antingen av pensionsavtalet TPA 18 Svenska kyrkan (TPA 18) eller KAP-KL Svenska kyrkan (KAP-KL). Det är arbetstagarens födelseår som avgör vilket avtal som gäller. TPA 18 gäller för alla som är födda 1959 eller senare. De som är födda 1958 eller tidigare omfattas av KAP-KL.

Om TPA 18, Svenska kyrkan

TPA 18 gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare. 

TPA 18 innehåller bland annat pensionsförmåner såsom:

  • premiebestämd tjänstepension
  • särskild avtalspension 
  • efterlevandeskydd; pension till efterlevande samt återbetalningsskydd.

Avtalet är helt premiebaserat och pensionspremien är 4,5% på lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (44.375 kr år 2022) samt 30% på lönedelar över inkomsttaket. I TPA 18 finns ingen undre åldersgräns utan arbetstagaren tjänar in pension från första anställningsdagen.

Den som varit anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 eller varit anställd innan detta datum och som vid pensioneringstillfället skulle haft rätt till en förmånsbestämd pension enligt KAP-KL, Svenska kyrkan omfattas av övergångsbestämmelser som innebär att man garanteras en pension motsvarande 80-95% av pensionen enligt KAP-KL, beroende på ålder:

95% för födda 1959-1963

90% för födda 1964-1968

85% för födda 1969-1973 samt

80% för födda 1974-1978

Beräkning av eventuell pensionsutfyllnad, enligt övergångsreglerna sker vid pensioneringstillfället

Svenska kyrkans pensionsnämnd tillhandahåller tolkningar och anvisningar på sin partsgemensamma webb. Dessa redovisas i anslutning till respektive paragraf i avtalet och nås via länk. 

Hela avtalet som pdf finns här.

Om KAP-KL, Svenska kyrkan

KAP-KL, Svenska kyrkan gäller från 1 januari 2006 och ersatte då Kyrkans PFA 2000. Avtalet gäller numera för anställda födda 1958 och tidigare.

KAP-KL innehåller bland annat pensionsförmåner såsom:

  • avgiftsbestämd tjänstepension
  • förmånsbestämd tjänstepension
  • särskild avtalspension 
  • efterlevandeskydd; pension till efterlevande samt återbetalningsskydd

Avgiftsbestämd tjänstepension

Den avgiftsbestämda pensionspremien uppgår till 4,5 procent av den pensionsgrundande lönen upp till 30 inkomstbasbelopp.

Förmånsbestämd tjänstepension

För anställda med en lön överstigande 7,5 inkomstbasbelopp (44.375 kr år 2022) tillkommer en förmånsbestämd tjänstepension på lönedelar över brytpunkten. Kostnaden för den förmånsbestämda pensionen varierar stort och arbetsgivarna rekommenderas använda prognoser från Kyrkans pension om man önskar mer korrekta beräkningar än de schabloner om 40 procent som anges i budgetanvisningarna.

För att en anställd ska få hel förmånsbestämd tjänstepension krävs ett intjänande på minst 30 år.

Hela avtalet som pdf finns här. 

Svenska kyrkans pensionsavtal administreras av Kyrkans pension. 

Pensionsavtalen finns även i webbhandboken Vera.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.