Tjänstepension Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har numera ett helt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, som gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare. Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare går kvar på KAP-KL Svenska kyrkan.

TPA 18 Svenska kyrkan finns även i sin helhet på Svenska kyrkans öppna intranätsplats, inklusive kommentarer från den partsgemensamma pensionsnämnden´.

Svenska kyrkans pensionsavtal administreras av Kyrkans pension.

Om TPA 18 Svenska kyrkan

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har numera ett helt premiebaserat pensionsavtal, TPA 18 Svenska kyrkan, som gäller för alla medarbetare som är födda 1959 eller senare.

Arbetstagare som är födda 1958 eller tidigare undantas från de nya reglerna och går kvar på det gamla pensionsavtalet KAP-KL Svenska kyrkan.

Pensionspremien i TPA 18 är helt premiebestämd och beräknas enligt följande: för alla anställda. För lönedelar under 7,5 inkomstbasbelopp (44 923 kr/månad för 2020) är premien 4,5 % av lönesumman. För lönedelar över 7,5 inkomstbasbelopp är premien 30 % av lönesumman, upp till 30 inkomstbasbelopp. Det motsvarar de nivåer för premiebestämd pension som finns på övriga arbetsmarknaden.

I TPA 18 finns ingen undre åldersgräns, utan arbetstagaren får börja tillgodoräkna sig pension från första anställningsdagen.

Den som är född 1959–1978, som var anställd i Svenska kyrkan den 31 december 2017 och som vid pensioneringstillfället skulle ha haft rätt till förmånsbestämd pension enligt KAP-KL, kommer att garanteras en motsvarande pension till en nivå av 80–95 % beroende på ålder:

95 % för födda 1959–1963
90 % för födda 1964–1968
85 % för födda 1969–1973
80 % för födda 1974–1978.

Beräkning för pensionsutfyllnad med hjälp av garantin sker vid pensioneringstillfället.

TPA 18 kompletterades 2020 med nya regler avseende utbetalningsålder för tjänstepension (§ 17 femte stycket) att gälla från den 1 juli 2020​

Pensionsavtalen finns även i webbhandboken Vera.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.

Aktuellt just nu

två händer håller i boken Avtal 2020.

Omställningsavtal och Svenska kyrkans avtal

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

ett par glasögon ligger framför en datorskärm. Genom ena glaset kan man läsa ordet Akka.

Akka medarbetarundersökning

Akka är en webbaserad medarbetarundersökning med frågor om arbetsmiljö och arbetsklimat. Den erbjuds alla arbetsgivare inom Svenska kyrkan en gång per år.