foto på hus vid Sigtunastiftelsen, lägre pelargång till vänster, högre torn till höger.
Foto: Sigtunastiftelsen

Helle Klein om höstens satsning på förtroendevalda

Helle Klein, direktor för Sigtunastiftelsen – ni bjuder in till två höstdygn av teologisk bildning för förtroendevalda. Varför denna idé?

-Redan när jag blev utsedd till direktor bar jag på en idé om teologisk bildning för förtroendevalda. Bakgrunden är bland annat den att jag själv har erfarenhet av att det ibland uppkommer onödiga konflikter mellan präster och förtroendevalda – till stor del beroende på att de pratar olika språk. Rollfördelningen innebär ofta att prästen är teologen medan den förtroendevalda uppfattas vara ekonomen. Men enligt det vi brukar kalla folkkyrkotradition bär hela församlingen läroansvaret, både anställda och förtroendevalda/ideella. Vi hoppas att dessa dygn ska ge deltagarna mer råg i ryggen och bättre självförtroende i just detta.

Kvinna med kort mörkt hår, glasögon och orange kavaj ler och tittar rakt in i kameran.
Helle Klein fick idén om satsningen redan som ny stiftsdirektor. Foto: Magnus Aronson

 

–Vilka vänder ni er till?

–Vi vänder oss till alla förtroendevalda som är lite nyfikna på Svenska kyrkans teologiska grund och historia. Maxantalet är satt till 20 för vi vill uppmuntra till reflektion, både på egen hand och tillsammans med andra.

–Hur ser upplägget ut?

–Dagarna består av både kultur, samtal och inslag av folkbildning. Det finns många tillfällen för reflektion tillsammans med andra, exempelvis över måltiderna. Kom gärna fler från samma församling för då kan ni fortsätta samtala om vad ni upplevt efteråt, på hemmaplan.  

–Kyrkomusiken utgör även den teologi, fortsätter Helle Klein. Därför har vi även bjudit in psalmförfattaren Per Harling till ett samtal om kyrkomusikens betydelse för oss idag.

Text: Lotta Person, mars 2024

Anmäl dig här!

foto på hus vid Sigtunastiftelsen, lägre pelargång till vänster, högre torn till höger.

Teologisk bildning för förtroendevalda i Svenska kyrkan

Har du som förtroendevald känt ett sug efter att fördjupa dig i teologins värld? Känner du tvekan på grund av att du tyckt att den teologiska ”kostymen” varit lite för ”trång” så att den riskerar att stänga dörrar som i en folkkyrka borde stå öppna mot livets rikedom? Då är detta något för dig!

Annat som kan intressera!

>Ett par hörlurar ligger ovanpå ett uppslag av en skrift med ett citat:.

Utbildningar och medlemsaktiviteter för förtroendevalda

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder ett flertal utbildningar och medlemsaktiviteter särskilt anpassade för förtroendevalda

En ordförandeklubba på ett bord.

Ducatus på webben om kyrkorådets styrelseuppdrag

Kyrkorådet ska styra församlingens/pastoratets verksamhet inom ramen för den budget och de mål och riktlinjer som kyrkofullmäktige har beslutat, och att kyrkorådet gemensamt med kyrkoherden har ansvar för att församlingens grundläggande uppgift blir utförd.

Hitta snabbt

Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera - en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Inloggning ingår i medlemsavgiften till Skao.