Tystnadsplikt

Genom kollektivavtalet är de anställda bundna av tystnadsplikt när det gäller personliga och känsliga uppgifter som erhållits vid församlings- och personalvård, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att personen i fråga eller någon närstående lider men. Inom personalvården gäller tystnadsplikten dock inte uppgifter om lön, förmåner och allmänna anställningsvillkor. I kyrkoordningen finns ytterligare bestämmelser om sekretess.  

Det kan finnas en pedagogisk poäng i att låta personalen skriftligen bekräfta att de informerats om den tystnadsplikt de är bundna av. Det tydliggör för såväl medarbetarna som arbetsgivaren att det är viktigt att alla känner till de regler och det ansvar varje medarbetare har i sitt arbete. 

Anställdas tystnadsplikt - informationsbekräftelse

​Observera att sedan Svenska kyrkan år 2000 lämnat det allmänna, har arbetsgivar- och arbetstagarparterna i kollektivavtal enats om att den offentligrättsliga yttrande-, tryck- och meddelarfriheten ska fortsätta att gälla för arbetstagare inom Svenska kyrkan. En anställd som utnyttjar rättigheterna, exempelvis genom att till media lämna ut uppgifter om avgångsvederlag, får inte på grund av detta särbehandlas och utsättas för negativa konsekvenser.

Lär dig mer om arbetsrätt!

Bok med titeln Arbetsrätt sticker fram under en  uppslagen avtalsbok. Ovanpå ligger en överstrykningspenna.

Utbildningar arbetsrätt

Utbildningarna inom arbetsrätt utgår från Svenska kyrkans olika verksamheter och leds av arbetsrättsjurister och förhandlare/ rådgivare från Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Fyra foton bildar collage. En präst bryter oblat, en person sitter vid skrivbord intill hörlurar, en person skriver på ett block, ett bord med ordförandeklubba.

Medlemsaktiviteter

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arrangerar regelbundet olika typer av evenemang, på egen hand eller i samverkan med andra.

Hitta snabbt

VERA webbhandbok för arbetsgivare
Kvinna med glasögon och hörlurar syns bakom en ljuddämpande skärm.

Kontakt

Varmt välkommen att kontakta Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation i arbetsgivarfrågor såsom arbetsrätt, lön, arbetsmiljö och alla kollektivavtalsfrågor.

Fyra foton i collage. Uppe till vänster fötter och väskor i utbildningslokal, uppe till höger person i rutig kavaj som lutar sig mot person med ljusblå skjorta, nere till vänster händer som håller i penna, nere till höger man som håller i padda.

Utbildningar och medlemsaktiviteter

På plats, på distans, online! Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation erbjuder en mängd olika medlemsaktiviteter och utbildningar för att främja kunskap, förståelse och sammanhang för arbetsgivare och arbetsgivarföreträdare inom Svenska kyrkan.

Datosrskärm som visa en sida ur webbhandboken Vera.

Ansök om inloggning i webbhandboken Vera

Vera är en unik webbhandbok om arbetsrätt, arbetsmiljörätt, lön, kollektivavtal med mera för Svenska kyrkan. Alla medlemmar i Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation får kostnadsfri inloggning i Vera.